ภัทรา 53

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2549

24 ม.ค. 2549

วันนี้มาถึงที่ศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษาตามปกติ ประมาณ 08.30 น. มาถึงก็ทำกิจวัตรประจำวันคือทานอาหารเช้า และนั่งสนทนา จากนั้นพอ 09.00 น. ก็ขึ้นไปที่ห้องตัดต่อ 6 เพื่อที่จะเรียนตัดต่อคาราโอเกะแบบ 2 แถวจาก อ.พิชิต โดยมีณัฐพรช่วยสอนอีกคน การตัดคาราโอเกะแบบ 2 แถวต่างจากการตัดคาราโอเกะแบบแถวเดียวตรงที่การทำ CG จะต้องทำเป็น 2 บรรทัด แถวบนเป็นภาษาไทย อีกแถวเป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ส่วนหลักการตัดอื่น ๆ ก็เหมือนกับการตัดคาราโอเกะแบบแถวเดียว วันนี้ทั้งวันก็นั่งตัดคาราโอเกะอยู่ในห้องตัดต่อ 6 พอถึงเวลา 16.30 น. อ.พิชิตก็อนุญาตให้กลับบ้านได้

ETI...017

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของภัทราความเห็น (0)