ปลัดเทศบาล

ผู้แปลงนโยบายผู้บริหารมาปฏิบัติให้ได้

การบริหารงานท้องถิ่นนอกจากคณะบริหารท้องถิ่นแล้ว ยังมีอีกตำแหน่งคือปลัดเทศบาล ที่เป็นกลไกขับเคลื่อนท้องถิ่นให้มีการพัฒนาเพราะปลัดเทศบาลต้องช่วยนำพาทีมงานหรือเพื่อนพนักงานเทศบาลเป็นผู้แปลงนโยบายผู้บริหารมาปฏิบัติให้ได้ นโยบายถึงจะสัมฤทธิ์ผล ความตั้งใจที่จะทำงานในตำแหน่ง มีเต็มร้อยคะ แต่ต้องการคำแนะนำจากท่านผู้รู้อีกมากเพื่อเตรียมความพร้อมของตนเองให้พร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งปลัดเทศบาลที่วางเป้าหมายไว้....รบกวนท่านช่วยแนะนำเพิ่มเติมด้วยคะ  ขอบคุณคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สอบนักบริหารงานเทศบาล (ปลัดเทศบาล)ความเห็น (0)