เตรียมเด็กสู่ป.1

dararat
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ความรู้สำหรับผู้ปกครอง

                ขณะนี้ยังมีความเข้าใจความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเตรียมเด็กชั้นอนุบาลเพื่อขึ้นไปเรียนในชั้น  ป.1  อีกหลายประการ    ทั้งผู้ปกครอง  ผู้บริหารโรงเรียนและครู  ป.1  หรือแม้แต่ครูปฐมวัยเองก็ตาม  ผู้เขียนจึงขอย้ำอีกครั้งหนึ่ง  โดยนำคำถามของผู้ปกครองและคำตอบของ  รศ.ดร.กัลยา  ตันติผลาชีวะ    อาจารย์ประจำสาขาการศึกษาปฐมวัย     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   มาเผยแพร่ให้พวกเราได้เข้าใจและมีความมั่นใจยิ่งขึ้น   อย่างเช่น   ถามว่าถ้าจะให้ลูกเก่งต้องเริ่มตั้งแต่ชั้น  ป.1   โดยจำเป็นต้องส่งเข้าเรียนในโรงเรียนดัง ๆ  ไหม  หรือ   ผู้ปกครองมัก  ถามว่า  เดี๋ยวนี้โรงเรียนอนุบาลไม่เข้มงวดเหมือนเมื่อก่อน   ไม่เห็นสอนอะไรเลย   เอาแต่ร้องรำ   ทำเพลงกับให้เด็กเล่น    ดิฉันเลยต้องหาซื้อหนังสือ   แบบฝึกทักษะหรือไม่ก็แบบทดสอบมาให้ลูกทำทุกวัน  หากปล่อยให้เด็กทำแบบที่โรงเรียนให้ทำ  มีหวังลูกโง่แน่

                จากคำถามข้างต้นมีคำตอบ    ซึ่งผู้เขียนขอสรุปว่าความจริงแล้วเด็กเรียนที่ไหนก็ได้   เพราะความสามารถในการเรียนรู้   มาจาก  2   ปัจจัย   ปัจจัยแรกคือพันธุกรรม ปัจจัยที่สองคือสิ่งแวดล้อม  พันธุกรรม  คือ  สื่อแห่งความเก่งที่แทรกมากับตัวเด็ก  ถ่ายทอดมาจากพ่อแม่  หรือ  ปู่ ย่า ตา ยาย   ความเก่งนี้อาจเป็นเก่งเชิงวิชาการ  เก่งทักษะ  หรือเก่งศิลปะก็ได้  ผู้ปกครองไม่จำเป็นต้องกังวล  แต่ให้สังเกตความเก่งของเด็กจากการแสดงออกทางความสามารถหรือความสนใจของเด็ก

                สำหรับเรื่องของความเก่งนั้น  โฮเวอร์ด     การ์ดเนอร์   ผู้ตั้งทฤษฎีพหุปัญญากล่าวว่า  คนเราทุกคนมีศักยภาพแห่งตน  และศักยภาพที่แสดงความเก่งพิเศษของแต่ละคนแตกต่างกัน   อย่างน้อย  8  ประการคือ

1.        เก่งทางภาษา

2.        เก่งทางเหตุผลและคณิตศาสตร์

3.        เก่งด้านการใช้ร่างกายและการเคลื่อนไหว

4.        เก่งด้านมิติสัมพันธ์

5.        เก่งทางดนตรี

6.        เก่งทางมนุษย์สัมพันธ์

7.        เก่งการเข้าใจตนเอง

8.        เก่งด้านเข้าใจธรรมชาติ 

ต่อมามีผู้ศึกษาเพิ่มพบว่ามีความเก่งอีก  2  ด้าน  คือ

9.        เก่งด้านจิตนิยม

10.     เก่งด้านจิตวิญญาณ

    

                  ความเก่งแต่ละด้านของเด็กนั้น  ผู้ปกครองสามารถสังเกตได้จากความสนใจและการแสดงออกของเด็ก  เช่น  ร้องเพลงเก่ง พูดเก่ง  คิดเลขเก่ง  ความเก่งพิเศษนี้  ส่วนหนึ่งถ้าผู้ปกครองสังเกตให้ดีจะพบว่า        สัมพันธ์กับความเก่งที่ดีอยู่ในตัวของผู้ปกครองคนใด    คนหนึ่งหรืออาจย้อนไปถึงปู่  ย่า ตา  ยาย  ที่ให้ความเก่งผ่านมาทางพันธุกรรม   เมื่อผู้ปกครองพบลักษณะเด่นของเด็ก  ควรส่งเสริมด้วยการเลี้ยงดู   และใส่ใจ จะทำให้ความเก่งของเด็กงอกงามยิ่งขึ้น   โรงเรียนเป็นเพียงสิ่งแวดล้อมเสริมความเก่งให้เด็กส่วนหนึ่งเท่านั้น    ดังนั้นการส่งเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนดัง   จึงไม่ใช่ตัวบ่งชี้สำคัญว่าจะทำให้เด็กเก่

     หลักการสำคัญที่ผู้ปกครองควรส่งเสริมให้ลูกเก่งมี  ดังนี้

1.        ผู้ปกครองต้องใช้ช่วงเวลาที่อยู่กับเด็ก   สอนเด็กอย่างสม่ำเสมอในบรรยากาศที่สบาย  เช่น

       -  เล่านิทาน

                       -  สอนลูกให้อ่านตัวหนังสือ/ตัวเลข  ระหว่างการเดินทางผ่านสถานที่ต่าง ๆ

       -  สอนโภชนาการระหว่างรับประทานอาหาร

2.        เล่นเกมเสริมความรู้

3.        ใช้คำถามปลายเปิดกับลูก  เช่น  ทำไม     อย่างไร

การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย

                การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยเป็นการเรียนที่เน้นการส่งเสริมพัฒนาการที่เด็กเรียนได้จากการเล่น  การเล่นคืองานของเด็ก  การได้จับ  ได้สัมผัส  จะทำให้เด็กซึมซับความรู้   การคิด  การแก้ปัญหาและสร้างปฏิสัมพันธ์ ขณะเล่น    ครูจะเป็นผู้เตรียมกิจกรรม    การเรียนรู้ให้กับเด็ก   เพื่อให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความหมายจากการเล่นหรือกิจกรรมพื้น ๆ   การที่ครู  ใส่ใจในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาการมากกว่าการอ่าน  คัด   เขียน   ก็เมื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์   สังคม    และปัญญาได้ไปพร้อมกัน       ทำให้การเรียนเป็นความสุขมากกว่าการบังคับ  และความทุกข์ใจ  ผลที่ตามมาคือความพร้อมในการเรียนรู้ในชั้นสูงขึ้นไป

                การที่พ่อแม่พยายามซื้อหนังสือฝึกทักษะมาให้ลูกทำ  เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก  แต่มีความหมายน้อยกว่าการให้ความรักแก่ลูก  การปฏิบัติที่พ่อแม่ควรให้แก่ลูกเพื่อสร้างความพร้อมในการเรียนชั้น ป.1  คือ

1.        กอดลูกรักลูก

2.        มีเวลาให้ลูกเสมอ

3.        สังเกตพฤติกรรมลูกพร้อมส่งเสริมหรือ   ศึกษาเพื่อพัฒนาเด็ก

4.        ให้คำชมลูก

5.        เป็นตัวอย่างที่ดี  พร้อมกับสอนลูก

6.        ไม่สร้างแรงกดดันให้ลูก

                ที่กล่าวมาทั้งหมดคิดว่าคงจะทำให้ครูปฐมวัย  ครู  ป.1  มีความมั่นใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กของเราทั้งชั้นอนุบาลและชั้น  ป.1  และช่วยกันชี้แจงและให้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับผู้ปกครอง  พ่อแม่    และชุมชนต่อไป    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมรมครูปฐมวัยราชบุรี1

คำสำคัญ (Tags)#ความรู้สำหรับผู้ปกครอง

หมายเลขบันทึก: 139708, เขียน: 18 Oct 2007 @ 10:51 (), แก้ไข: 11 Jun 2012 @ 13:20 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

ณัฐพล ปัญญา
IP: xxx.29.37.55
เขียนเมื่อ 

การเตรียมความพร้อมของเด็กสู่ชั้น ป.1 เป้นการสร้างแนวทางที่ดีให้กับเด็กได้ อย่างดีเพราะเด็กที่กำลังจะเริ่มเข้าสู่วัยเรียน เริ่มต้นคือชั้น ป.1 นั้นเป็นวัยที่สมองกำลังมีการพัฒนาอย่างเต็มที่และจะส่งผลให้การเรียนรู้ในชั้นต่อๆไปเป็นไปได้ด้วยดี ครับ

ชลธิชา พวงพยอม
IP: xxx.42.127.73
เขียนเมื่อ 

เด็กที่มีการพัฒนาเข้าไปสู่การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมากเพราะเด็กที่จะเข้าสู่ชั้นที่สูงขึ้นนั้นหากได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายสติปัญญาและความพร้อมโดยเฉพาะเด็กที่กำลังจะเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จะต้องมีการเตรียมความพร้อมที่ดีการเตรียมความพร้อมสำหรับชั้นแรกเริ่มนี้จึงเป็นสิ่งที่มีึความจำเป็น อย่างมากที่สุด

ชลิตสา หงษ์ทอง
IP: xxx.47.115.94
เขียนเมื่อ 

ผู้ปกครองมีความสำคัญกับเด็กเป็นอย่างมากในการสร้างการเรียนรู้และช่วยพัฒนาส่งเสริมรู้เด็กให้เกิดการเรียน  แต่น่าสงสารเด็กที่อยู่กับผู้ปกครองที่ไม่เอาใจใส่เด็ก  ซึ่งก็มีบางส่วนที่ไม่ใช่บิดา มารดา  จึงเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ต่อการพัฒนาเด็กเป็นอย่างมาก  เด็กขาดแรงสนับสนุน  ส่งเสริม  ทำให้พัฒนาการของเด็กไม่ดีเท่าที่ควร