ควันหลงจากงานมหกรรมความรู้ของวศ.

network
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
มหกรรมความรู้ของวศ.ปี 2550
กรมวิทยาศาสตร์บริการจัดงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มหกรรมความรู้ของวศ.ปี 2550    เวลา  08.30- 16.00 น. เมื่อวันที่25 กันยายน 2550    กิจกรรมภายในงานเป็นการประกวดนำเสนอความพัฒนาของภารกิจ / กระบวนงานต่าง ๆในสำนัก/โครงการ ซึ่งมีหน่วยงานย่อยภายใน 8 แห่ง มีผู้แทนจากกลุ่มนักชุมชนนักปฏิบัติมานำเสนอ  ผู้เข้าชมเป็นข้าราชการและลูกจ้างขององค์กร ที่ให้ความสนใจประมาณ 440 คน จากจำนวนทั้งหมด ประมาณ 600 คน  งานนี้ผลจากการประเมินจัดงานมีผู้ให้ข้อคิดเห็นว่ารูปแบบการจัดน่าสนใจมาก เพราะทำให้ทราบความเคลื่อนไหวความพัฒนาของหน่วยงานย่อย
(  ลูกเล่นของแต่ละหน่วยงานที่นำเสนอผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  บ้างหน่วยทำเป็นภาพยนตร์ย่อย สนุกสนานมาก  มีเพลงประกอบ  ) ชาววศ.รนู้จักการทำ CoP  มากขึ้น  รู้ว่าองค์กรมีการจัดการความรู้ เปอร์เซต์สูงขึ้นมากกว่าปีที่แล้ว  ผลงานทำให้ทราบถึงศักยภาพของคนที่มีความหลากหลายและมีโอกาสได้นำเสนอถ้ามีโอกาส เป็นอะไรที่น่าภูมิใจว่ามีคนเก่งๆในองค์กร มีการประกวดตอบคำถามเกี่ยวกับ CoP มีการทำนวัตกรรมโดยให้ผู้สมัครใจร่วมทีม สร้างสรรค์ผลงานแข่งขันโดยใช้แก้วพลาลสติกมาประกอบเป็นโครงสร้างและมีคำว่า CoPs DSS ทุกคนมีความสุข   มีการประกาศเกียรติคุณผู้เสียสละอุทิศตนเพราะงานเป็นกรรมการวิชาการขององค์กร จัดทำผลงานวิชาการ  จำนวน 13 คน น่ายกย่อง ก่อนจัดงานคณะทำงานKM จัดทำ BAR หลายระดับ หลังงานจัด  AAR   เฮ้อ จัดงานแล้วหายเหนื่อยถ้าทุกคนแฮบบี้  งานนี้ต้องขอบพระคุณ วิทยากรจากสคส.ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด ที่สละเวลามาบรรยายให้ฟัง 1 ชม น้อง 2 ท่านที่มาช่วยดูแลเรื่องภาคปฏิบัติ คุณธวัช หมัดเต๊ะ และอีกท่านขออภัยจำไม่ได้  มาช่วยดำเนินงานเรียนรู้เรื่องจัดกลุ่ม CoP และดร.ยุวนุช  ( คุณหญิงด็อกเตอร์ ของเราชาว KM ) มาเเป็นเสมือนผู้จัดอีกท่านหนึ่งในฐานะเคยอยู่สังกัดวท.ด้วยกันขอบคุณอีกครั้งในความเอื้อเฟือที่มิรู้ลืม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรื่องห้องสมุดความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ปี 2551 มหกรรมความรู้ของวศ.

    จะเวียนมาบรรจบอีกรอบ

    รูปแบบที่ใครคิดว่าสนุก ได้ความประทับใจมาก

    อยากที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยน

   หรือ

  มาเป็นกรณีศึกษาให้วศ.ได้ทดลอง   ขอเชิญมาลงเวทีนี้ ได้ค่ะ

   และขอขอบคุณความคิดดี ๆ ล่วงหน้าที่จะวิ่งมาเวทีนี้

  เราจะรอ  วิทยาทาน และวิทยากร และคุณฟาที่จะมาบอกเล่า

เขียนเมื่อ 

จาก 118 ปีวศ. การจัดการความรู้ของวศ. ปีนี้ได้มีการปรับรูปแบบใหม่แตกต่างจากอะไรที่เดิม ๆ เช่น ให้หน่วยงานย่อยมาเล่าเรื่องความสำเร็จ เสวนาจากผู้รู้ที่มาทำ Best Practice ตอบคำถาม แสดงกิจกรรมอะไรที่เสริมปัญญา สิ่งเหล่านี้ทีมงาน KMได้ประเมินผลการดำเนินงานมาตลอดและทำให้พบว่า สิ่งที่เรายังไม่ได้จากเพื่อนร่วมองค์กร บางคนที่ยังเข้าไม่ถึง คือ การสื่อสารเพื่อให้มีส่วนร่วม .การจูงใจความเป็นหนึ่งเดียวยังไม่มี เราจึงได้เชิญผู้รู้จากสถาบันวิจัยที่ปรึกษาจากม.ธรรมศาสตร์ มาเป็นผู้ศึกษาเรื่องนี้ และงานKMปี 52นี้จึงมี Conceptว่า  " Stand by  you Stand  by  me " เพื่อน ๆชาววศ.เราคงได้ประทับใจยินดีกับบุคลากร KM ดีเด่น ของแต่ละหน่วยงานย่อยเพราะเขาเหล่านั้นล้วนแต่เป็นผู้ถูกสรรหามา  และเเหมาะที่จะให้เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องการเสียสละ มีน้ำใจ ชอบแบ่งปัน ความรู้และ...มากมาย เกียรติประวัติขององค์กรที่สร้างผลงานมากกว่า 100ปี พัฒนาประเทศไทยด้วยวิทยาศาสตร์  ตำนานขององค์กรที่เกิดหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ องค์การเภสัชกรรม  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ฯลฯ ร่วมทั้งความเพลิดเพลินที่ได้รับจากคุณสุเมธ องอาจ (and the ปั๋ง )ไม่ได้มาทุกคนชื่นชอบ  กันถ้วนหน้า  เราใช้เวลากันเต็มที่ ประมาณ 3 ชั่วโมง เราขอสักครั้งน่ะที่ทำให้ทุกคนมารวมตัวกันมากกว่าเดิม ๆที่จัดกว่า 600 คน ขอบคุณทีมงานที่ร่วมกันออกแรงงาน แรงใจร่วมกันหาสิ่งที่ดีที่สุดแก่เพื่อน ๆเรา  และขอบพระคุณผู้บริหารทุกคนที่ให้การสนับสนุน