หน่วยงานของรัฐคงได้สัมผัสคำว่า KPI คำ ๆ นี้เป็นคำที่มีความหมายดีมาก เพราะสามารถบอกให้ทราบว่าหน่วยงาน องค์กรแต่ละแห่งมีการใช้เครื่องมือบริหารงานกันโดยวิธีใด ได้มีผู้เปรียบว่า " หากเราขับรถเดินทางไป ณที่ใดที่หนึ่งแต่ถ้าคุณไม่มีตัว KPI นี้คุณไม่สามารถไปยังแหล่งหรือจุดหมายปลายทางได้ "  เพราะจะไม่มีเครื่องหมายหรือมีตัวชี้วัดใด ๆบอกคุณว่าน้ำมันจะหมดภายใน 5 นาที  นี้ หากคุณไม่เติมคุณจอดสนิทแน่ 

   เราลองมาพูดถี  KPI เรื่องการจัดการความรู้ดูบ้างน่ะ  ว่าหน่วยงาน องค์กรใดๆก็ตาม   จำเป็นต้องมีการทำเรื่อง"  KMในหน่วยงาน "  หากไม่มีเรื่องนี้แล้วไซร์ องค์กรนั้นพูดได้ว่าพบแต่ทางสั้นลง สั้นลง หรือทางตันแน่นอนเพราะไม่ว่าจะเป็นคนในองค์กร  กระบวนงานที่ต้องพัฒนา ล้วนต้องพัฒนาหรือจัดการแทบทั้งสิ้นแต่หากขาดไป  หรือผู้บริหารไม่เห็นความสำคัญ ลงมาเล่นเครื่องมือนี้  บอกได้ว่า 
  " องค์กรท่านล่ม  แน่ แน่ "     ท่านว่าจริงไหม ???