ช่วงหลายวันที่ผ่านมา ผมไปเกี่ยวข้องกับงานบำเพ็ญกุศลศพญาติผู้ใหญ่  ที่บริเวณวัด  เราได้รับรู้เรื่องราวต่าง ๆ มากมาย

                   ที่ขอเขียนไว้เช้าวันนี้ คือเรื่อง  ตราครุฑ น้อง ๆ เล่าให้ฟังว่าไปติดต่อราชการ ถูกถามว่า ทำไมไม่ใส่ตราครุฑ

                   ผู้ประสานเป็นหนังสือ งง ๆ ได้ตอบผู้ถามไปว่า ไม่ได้เป็นหน่วยงานราชการ แต่ราชการมาใช้เราบ่อย ส่วนอีกแห่ง เป็น อบต.( แห่งหนึ่ง ) หนังสือที่ไม่ปั้มตราครุฑ นายกฯ ไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่มาช่วย หมายถึง ไม่สนับสนุนนั่นเอง  เพราะไม่ใช่ราชการ  อะไรจะขนาดนั้น

                    ผมเห็นว่า ข้าราชการมีหลายส่วน ทั้งที่เข้าใจ และไม่เข้าใจ จึงไม่อยากเหมารวมว่า ไม่สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมที่น้อง ๆ ประสาน ผมเชื่อว่า  ผู้เกี่ยวข้องที่เป็นอุปสรรคนั้น จะไม่รู้จัก ไม่เข้าใจมากกว่า จึงควรสื่อสารประเด็น  ตราครุฑ ทางสังคมเพื่อที่จะได้เกิดความรู้และความเข้าใจกว่าที่ผ่านมา