คณะแพทย์ ม.ธรรมศาสตร์ ดูงาน NUQA2KM

Oh O
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

           วันนี้ที่หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา ม.นเรศวร ได้มีโอกาสรับการศึกษาดูงานจากบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ประมาณ 60 ท่าน โดยช่วงเช้าท่าน อ.วิบูลย์ (ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ มน.) กล่าวต้อนรับ และเล่าถึงการใช้ KM ใน มน. ซึ่งทางคณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ นำทีมโดย ผศ.นพ.วรรษา เปาอินทร์ รองคณบดีฝ่ายการจัดการความรู้และสารสนเทศ ก็ได้เล่าถึง KM ของคณะแพทย์ มธ.ให้เราฟังเช่นกัน ภาพบรรยากาศคร่าว ๆ เป็นดังนี้ค่ะ


อ.วิบูลย์ กล่าวต้อนรับและเล่าเรื่อง KM ใน มน.

 


ผศ.นพ.วรรษา เล่าเรื่อง KM คณะแพทย์ มธ.

 


บรรยากาศรวม ๆ

 


ช่วงเช้าฟังบรรยาย

 

           ส่วนช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้เข้าร่วมดูงานและตัวแทนของ มน. ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน 4 หัวข้อที่ได้แบ่งไว้ คือ

           1. กลุ่มวิจัย ตัวแทน มน.ที่เข้าไปแลกเปลี่ยนกัน คือ คุณจรินทร จันทร์นฤมล จาก IRDA

           2. กลุ่มการเรียนการสอน ตัวแทน มน.ที่เข้าไปแลกเปลี่ยนกัน คือ ดร.อมรรัตน์ วัฒนาธร คณะศึกษาศาสตร์ และ คุณณรงค์ฤทธิ์ ยะตา จากกองบริการการศึกษา

           3. กลุ่ม QA ตัวแทน มน.ที่เข้าไปแลกเปลี่ยนกัน คือ รศ.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย คณะศึกษาศาสตร์

           4. กลุ่มเทคโนโลยีทางการศึกษา ตัวแทน มน.ที่เข้าไปแลกเปลี่ยนกัน คือ ผศ.ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร คณะศึกษาศาสตร์

           ซึ่งภาพบรรยากาศและผลการแลกเปลี่ยนจะนำมาเสนอให้รับทราบกันอีกครั้งค่ะ

           รัตน์ทวี อ่อนดีกุล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน NU Staff .. ROความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • ดีจังเลยครับ
  • ที่ มน นี่ KM เข้มแข็งมากเลยนะครับ
  • ขอบคุณมากครับ