วิจัยเพื่อรู้กับวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง  บริหารจัดการต่างกัน

         ผมเกิดความคิดนี้ระหว่างร่วมประชุม กพร. ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์   เมื่อวันที่ 23 ม.ค.49   กพร. ว่าจ้างอาจารย์ที่นิด้าทำวิจัยสำรวจกระบวนทัศน์  วัฒนธรรม  และค่านิยมของข้าราชการไทยตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์   ได้ผลออกมาน่าสนใจ

         คำถามของผม (ถามตัวเอง) ก็คือ   จะเอาผลวิจัยนี้ไปทำอะไร

         ส่วนใหญ่มักจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม  แจกจ่าย  แต่วิธีนี้จะไม่สร้างการเปลี่ยนแปลง

         บางคนบอกว่าจะเอาผลไปนำเสนอนายกรัฐมนตรี   เสนอผู้มีตำแหน่งในรัฐบาล

         ผมบอกตัวเองว่า   ถ้าผมเป็นผู้รับผิดชอบ   ผมจะวิเคราะห์ใหม่   หาบุคคล/หน่วยงานที่มีคะแนน (ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์) สูงมาจำนวนหนึ่ง   แล้วหาคนไป "จับภาพ" คัดให้ได้ "ของแท้" ในระดับพฤติกรรม   เชิญมา ลปรร. ว่าทำไมจึงมีพฤติกรรม/การปฏิบัติตามคุณลักษณะดังกล่าว   แล้วนำออกเผยแพร่รวมทั้งชักชวนสื่อมวลชนไปเยี่ยมชมหน่วยราชการดังกล่าว

         เป็นการวิจัยค้นหาความดี   เอามาขับเคลื่อนสังคม

วิจารณ์  พานิช
 24 ม.ค.49