สื่อการสอนคำศัพท์แสนสนุก

  คำศัพท์แสนสนุก  

    

คู่มือการผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้

 

เรื่อง  คำศัพท์แสนสนุก

 

 

ผลิตโดย

นางสุภลักษณ์   กำไรมาก

ครู  คศ.1

 

กลุ่มปฐมวัย

 

 

โรงเรียนฉิมพลี     สำนักงานเขตตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร

แบบรายงานการผลิตสื่อการเรียนรู้

 

ชื่อสื่อการเรียนรู้           คำศัพท์แสนสนุก

 

สาระการเรียนรู้            กลุ่มปฐมวัย    

 

ระดับชั้น                       อนุบาล 1  -  อนุบาล 2

 

มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.      เพื่อให้ผู้เรียนฝึกทักษะในการอ่านคำจากรูปภาพ

2.      เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษและความหมายของคำ

3.      เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาในการตอบปัญหาอะไรเอ่ย

4.      เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานในการตอบปัญหา

5.      เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมือ

6.      เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.   ผู้เรียนอ่านคำจากรูปภาพได้

2.      ผู้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

3.      ผู้เรียนมีพัฒนาการทางภาษาดีขึ้น

4.      ผู้เรียนมีพัฒนาการการใช้กล้ามเนื้อมือดีขึ้น

5.      ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานกับการเรียนรู้

 

อุปกรณ์การผลิต     

1.  ฟิวเจอร์บอร์ดขนาดเล็กจำนวน  10  แผ่น

2.  สติกเกอร์ใส  3  แผ่น

3.  กาว 2 หน้า บาง 1 ม้วน

4.  สติกเกอร์เส้น  2  ม้วน

5.  กาว TOA

6.      คัตเตอร์

7.      กรรไกร

8.      รูปภาพ

9.      ไม้บรรทัด

10.  ดินสอ

11.  กระดาษสีฟ้าขนาด A4  15  แผ่น

12.  ภาพสติกเกอร์                               

 

ขั้นตอนการผลิต     

1.  เลือกรูปภาพที่ต้องการจากหนังสืออ่านเพิ่มเติมของชั้นอนุบาล 2

2.  ตัดกระดาษสีเป็นรูปวงกลมขนาดเท่าปากแก้ว

3.  ตัดภาพและติดลงบนกระดาษสีที่ตัดไว้

4.  ตัดฟิวเจอร์บอร์ดเป็นวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง...........

5.  ติดภาพลงบนฟิวเจอร์บอร์ดที่ตัดเป็นวงกลม วงละ 5  ภาพ โดยติดภาพให้

     ด้านบนของรูปภาพหันเข้าไปข้างในวงกลมของวงกลมชิ้นที่จะประกอบ

     ด้านบน  ส่วนชิ้นที่จะประกอบด้านล่างให้ติดโดยหันด้านบนของรูปภาพออก

     นอกวงกลม

6. เจาะรูตรงกลางในแผ่นกลม  ขนาดเท่ากับเงินเหรียญบาทและติดพลาสติกใส

    ทับข้างบนรูปภาพเพื่อป้องกันการฉีกขาดและทำให้ดูสวยงาม

7.  ตัดแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดให้ได้ขนาด..........แบ่งเป็น 4 ส่วน    และเจาะให้เป็น

     วงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง..    แผ่นละ 4  วง   จำนวน 6  แผ่นโดยส่วน

      ข้างบนทั้งสองข้างเจาะรูด้านล่าง  ส่วนล่างเจาะรูด้านบน

8. นำแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดวงกลมที่ติดภาพแล้วมาประกอบเข้ากับแผ่นใหญ่แผ่นที่  

     1  และแผ่นที่  6  

9. นำคำศัพท์  คำอ่าน  ความหมาย  คำทายปัญหาอะไรเอ่ย  ติดให้ตรงความหมาย

     ของแต่ละรูปภาพ

10.  จัดทำรูปเล่มให้สวยงาม

 

วิธีการใช้                    

1.   ใช้เป็นสื่อประกอบการสอนเกี่ยวกับการฝึกอ่านคำศัพท์ภาษาไทย  และ

       ภาษาอังกฤษ

2.   ใช้ในการแข่งขันกันตอบปริศนาคำทายเพื่อให้เด็กเกิดความสนุกสนาน

 

 

การประเมินการใช้สื่อ         

1.  ประเมินจากความสนใจของเด็ก

            2.  ประเมินจากผลการเรียนรู้ของเด็ก

 

ข้อเสนอแนะ            

1.        ถ้าเป็นกระดาษจะทำให้ผลิตได้ง่ายกว่าเพราะกระดาษตัดง่าย    แต่จะไม่มีความคงทนเท่ากับฟิวเจอร์บอร์ด

2.        ควรหาภาพที่มีสีสันสวยงามจะทำให้ดึงดูดความสนใจของเด็กได้มากขึ้น

 

รายละเอียดการใช้เงิน         

เบิกวัสดุ  อุปกรณ์ในการผลิตจากงบประมาณที่ทางโรงเรียนจัดสรรให้                                 1.  ฟิวเจอร์บอร์ดขนาดเล็กจำนวน         10  แผ่น

2.  สติกเกอร์ใส                                     3  แผ่น

3.  กาว 2 หน้า บาง                              1 ม้วน

4.  สติกเกอร์สีเส้น                                2  ม้วน

5.  กระดาษสีฟ้าขนาด A4                   15  แผ่น

6.  ภาพสติกเกอร์                                 1  แผ่น

              รวมราคาประมาณ   350   บาท         

                                                                                               

 

( นางสุภลักษณ์    กำไรมาก )

                                                                                                  ผู้รายงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมชนปฐมวัย

คำสำคัญ (Tags)#คอมพิวเตอร์#ปฐมวัย#ชาวฉิมพลี

หมายเลขบันทึก: 135236, เขียน: 05 Oct 2007 @ 13:57, แก้ไข, 24 Jun 2012 @ 00:58, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (3)

เมืองไทยเป็นเมืองผลไม้ อร่อยทั้งนั้น ช่วยกันกินของไทยนะครับ
naree suwan
เขียนเมื่อ 05 Oct 2007 @ 14:07
ultraman
เขียนเมื่อ 05 Oct 2007 @ 15:24

ชอบกินผลไม้เหมือนกัน  แต่ไม่ชอบกินผักหรอกนะจ๊ะอิอิ