การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

  Contact

  ระเบียบ  

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  พ.ศ.2548

1.การขออนุญาตพานักเรียน/นักศึกษาไปทัศนศึกษานอกสถานที่ไม่ค้างคืน

2.การขออนุญตพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษาค้างคืน

3.การขออนุญาตพานักเรียน/นักศึกษาไปต่างประเทศ

          

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 134421, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 2, Read: Click

Tags #กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา#กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน#การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

Recent Posts 

Comments (2)

ณรงค์ฤทธิ์ บุญเชิดชู
IP: xxx.26.206.191
Written At 

ระเบียบการพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่

วัดหงษ์
IP: xxx.26.111.63
Written At 

ระเบียบการพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานท่