*กฎแห่งความปลอดภัยของการใช้อาวุธปืนพก*

๑. เมื่อจับปืนทุกครั้งให้พึงระลึกเสมอว่า ปืนทุกกระบอกมีกระสุนบรรจุอยู่

๒. ตรวจปืนทุกครั้งที่จับ ว่ามีกระสุนบรรจุอยู่หรือไม่ มีวัสดุอื่นใดติดค้างอยู่ในลำกล้องหรือไม่

๓. อย่าเล็งปืนไปที่บุคคล สิ่งที่มีชีวิต หรือสิ่งของมีค่า ถ้าผู้ยิงไม่ต้องการยิง

๔. อย่าเล็งปืนไปทางวัสดุอื่นใดที่อาจทำให้หัวกระสุนปืนสะท้อนกลับหรือแฉลบได้ เช่น วัสดุที่มีพื้นผิวแบนแข็ง  ผิวน้ำ

๕. อย่าพูดคุยกับผู้อื่นในขณะยิงปืน

๖. อย่าทิ้งปืนที่บรรจุกระสุนปืนไว้ในที่ซึ่งมีบุคคลอื่นอยู่ โดยเฉพาะเด็กอาจหยิบฉวยเอาไปเล่นได้ง่าย

๗. อย่าหันปากกระบอกปืนไปทางด้านข้างหรือด้านหลัง ขณะจับปืนอยู่ในแนวยิง

๘. เมื่ออยู่ในห้องฝึกหรือสนามยิงปืนต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามผู้ควบคุมการฝึกอย่างเคร่งครัด

๙.ถ้าไม่เก็บปืนไว้ในซองปืน ต้องจัดเก็บไว้ในลักษณะเปิดลูกโม่ หรือให้โครงเลื่อนปืนอยู่ในลักษณะค้างโครงเลื่อนปืนไว้

๑๐. การส่งปืนให้ผู้อื่น ต้องส่งปืนในลักษณะเปิดลูกโม่ หรือให้โครงเลื่อนปืนอยู่ในลักษณะค้างโครงเลื่อนเปิดไว้