Note เกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ

moonlight
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ความรู้จากบทความ

พอดีดิฉันได้เปิดอ่านบทความเรื่อง "การพัฒนาองค์การ " ของ ผศ.ดร วัลลภ ลำพา ที่เขียนลงวารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับปีที่ 31 พฤษภาคม-สิงหาคม 2548   เห็นว่าบทความของอจ. น่าจะมีประโยชน์ต่อหน่วยงานเลย Note ไว้ และเผื่อจะมีประโยชน์ต่อผู้อื่นน่ะค่ะ 

    ปรัชญาของการพัฒนาองค์การ  ติณ ปรัชญพฤทธิ์ , 2538 : 284 ได้กล่าวไว้ว่า

   1. พนักงานมีความสามารถที่จะวินิจฉัยปัญหาของตนเอง

   2. พนักงานมีความสามารถที่จะเสนอแนะวิธีแก้ปัญหาขององค์การ

   3. ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาขององค์การ เกิดจากการบริหารงานที่เหมาะสม

   4. การปฏิรูปการบริหารจะราบรื่นยิ่งขึ้น หากยอมให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา

   5. วิธีการแก้ปัญหาความเสื่อมสลายก็คือ การปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่อง

    ปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขด้วยการพัฒนาองค์การ  ได้แก่ ( กิติมา ปรีดีดิลก , 2529 : 358 )

    1. ขาดความร่วมมือประสานงานระหว่างหน่วยงาน

    2.  อำนาจหน้าที่ไม่กำหนดไว้ให้แน่ชัด เมื่อมีการร่วมหน่วยงานกัน

    3.  การแก้ปัญหาในวงงานใช้เวลานานเกินไป

    4. คณะที่ปรึกษาไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

    5. โครงการทดลองหรืองานบางอย่าง ต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กันในระหว่างบุคคล

    6. ต้องการเปลี่ยนกลวิธีการจัดการ

    7. ต้องการเปลี่ยนทัศนคติ

    8. ต้องการเปลี่ยนโครงสร้างและนโยบายองค์การ

    9. ต้องการปรับปรุงการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่ม

   10. ต้องการใช้ระบบติดต่องานอย่างกว้างขวาง

   11. ต้องการวางแผนที่ดีกว่า

   12. ต้องการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม

   13. ต้องการเปลี่ยนการจูงใจของหน่วยงาน

   14. ปัญหาต่างๆมีมากขึ้น คั่งค้างสะสางไม่ออก 

    องค์การมีปัญหาในระดับใด จึงควรใช้การพัฒนาองค์การ เพื่อช่วยในการแก้ปัญหา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลูกช้าง ' 30ความเห็น (2)

PaRiNdA
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

มีประโยชน์มากเลยค่ะ  ถ้างัย แพนตี้  คิตตี้  ตู่ตี้  ลองเข้ามาอ่านแล้วเก็บไว้ใช้เป็นประโยชน์ ในวันที่ 26 ม.ค ด้วยนะจ้าว!!

คิดตี้
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

ก็เข้ามาอ่านตามเพื่อนๆๆ บอกแล้วกัน  เผื่อจะนำไปให้ได้ในวันนั้นก็ถ้าจะจริงนะ  (ตอนนี้งงม๊ากมาก)