ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริม ม.ข สู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
งานเทคโนโลยี และ นวตกรรม เริ่มวันี้ ด้วยกิจกรรมประกวดดนตรีไทย

นวตกรรม ๒๐๐๖ แบบไทยๆ

  เช้าวันที่ ๒๔ มกราคม ทีมงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยท่านคณบดี ผศ.รุ่ง และ หัวหน้าสาขาดนตรี อ.จตุพร ได้เรียนเชิญ

ศิลปินแห่งชาติ อ.สุดจิตต์ ดุริยะประณีต และ ทีมงานจาก ม.ศิลปากร และ กรมศิลปากร มาให้กำลังใจเด็กๆนักเรียน เพื่อ "ประกวดดนตรีไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา"

ภาพบรรยากาศ งานประกวดดนตรีไทยที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นการ "เสริมภาระกิจที่สี่ คือ ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม" ซึ่งมีการชิงถ้วยพระราชทานฯ ในวันที่ ๒๗ มกราคม ซึ่งจัดอยู่ในงาน "นวตกรรม ๒๐๐๖( Link )" เพื่อให้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย ต่อไป

 งานนี้เด็กนักเรียนได้เข้าเรียนรู้ "ดนตรีไทย ที่ถูกต้อง โดยคณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งจัดการถ่ายทอดมาเป็นประจำทุกๆปีครับ"

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)