ซากาตฟิตเราะฮ์ : MD Puteh

ซากาตฟิตเราะฮ์

ซากาตฟิตเราะฮ์ คือการบริจาคทานที่มุสลิมผู้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ และต้องจ่ายให้แก่คนยากจนหรือคนอนาถา เป็นซากาตบังคับสำหรับมุสลิมทุกคนที่มีโอกาสลิ้มรสรอมฎอนอันประเสริฐ ปกติจะมีการจ่ายในช่วงสุดท้ายของเดือนรอมฎอน ไปจนกระทั่งก่อนละหมาดในวันอิดิลฟิตรี สำหรับบุคคลใดที่เสียชีวิตในช่วงรอมฎอน ทางเครือญาติต้องทำหน้าที่เป็นผู้จ่ายซากาตแทนคนดังกล่าว ในการจ่ายซากาตฟิตเราะฮ์นี้หากจ่ายหลังละหมาดวันอิดิลฟิตรีแล้ว ไม่ถือว่าเป็นการจ่ายซากาตฟิตเราะฮ์ แต่จะถือว่าเป็น "ซอดาเกาะฮ์" หรือการบริจาคทั่วไปด้วยความสมัครใจ

ส่วนสิ่งของที่ใช้ในการบริจากซากาตมักใช้สิ่งที่ใช้บริโภคเป็นอาหารหลักของท้องถิ่นนั้นๆ เช่น แป้ง ข้าวสาร ข้าวเหนียว ข้าวสาลี ข้าวบาเลย์ หรือข้าวโพด โดยใช้อัตรา 1 ศออฺ (เครื่องตวงในสมัยท่านศาสดา ศ็อล) ในสังคมไทยมุสลิม นิยมเรียกว่า "กันตัง" (ประมาณ 3.2 กิโลกรัม ต่อคน) ในประเทศเอเซียนที่บริโภคข้าวไปวันๆ จะนิยมจ่ายเป็นข้าวสาร ส่วนท้องถิ่นภาคใต้ของไทยจ่ายข้าวสารในปริมาณ 4 ลิตรต่อคน (หรือ 3.2 กิโลกรัม) อินโดนีเซียประมาณ 2.5 กิโลกรัม แต่อาจใช้เงินโดยคิดตามราคาข้าวจำนวนดังกล่าว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Tasanjenga

คำสำคัญ (Tags)#รอมฎอน#ซากาตฟิตเราะฮ์#ramadhon#zakat

หมายเลขบันทึก: 129882, เขียน: 20 Sep 2007 @ 11:16 (), แก้ไข: 13 Jun 2012 @ 13:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)