Ppt. ของวิทยากรประกอบการประชุมเสวนาผู้บริหาร กศน.

สนใจหลักสูตรใดชุดที่เท่าไหร่ก็คลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับ

ได้อ่านเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร http://www.siced.go.th/ ก็เจอ PPT.ประกอบการนำเสนอของวิทยากรแต่ละท่าน และเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้

1.หลักสูตรการบริหารการเปลี่ยนแปลง

ชุดที่ 1 ผู้บริหารการศึกษาที่ต้องการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดย ดร.จรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ชุดที่ 2 Change Management โดยคุณนัชชา เทียมพิทักษ์

ชุดที่ 3 ผู้บริหาร กศน.มืออาชีพ โดย ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ชุดที่ 4 คุณกล้าเปลี่ยนแปลงหรือไม่

ชุดที่ 5 การจัดการศึกษานอกโรงเรียนและการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดย ดร.จรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

2.หลักสูตรการจัดการความรู้

ชุดที่ 1 การขับเคลื่อนการจัดการความรู้ในสถานศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน โดย ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ จาก กศน.

ชุดที่ 2 LO/KM โดย ดร.ทรงพล เจตนาวณิชย์ จาก สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)

ชุดที่ 3 เทคนิคการเขียนบันทึกบล็อกและตัวอย่างประสบการณ์การจัดการความรู้โรงเรียนคุณอำนวยเมืองคอน โดย ผมเอง

ชุดที่ 4 ผู้บริหาร กศน. กับองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ โดยคุณนวลทิพย์ ชูศรีโฉม สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)

สนใจหลักสูตรใดชุดที่เท่าไหร่ก็คลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับ

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร.ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูนอกโรงเรียนความเห็น (4)

ขอบคุณ ที่รวบรวมความรู้มาฝากคะ
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครูนง ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในถิ่นอีสาน

สวัสดีครับครูอิสานด้วยคน

                ลองศึกษาดู ต่อเติมเสริมแต่งกันได้ตามความเหมาะสมของบริบทงานนะครับ

                ดีใจที่เข้ามาเยี่ยมเยียนทักทาย

สวัสดีครับ เสราะเซร็น

             ยินดีที่ได้ไปเยือนอีสานครับ ประทับใจมากที่ เสราะเซร็น คุยให้ฟัง เล่าให้ฟังถึงกิจกรรมที่ทำ บ่งบอกถึงคุณภาพคน กศน.ครับ มีอะไรก็แลกกันทางบล็อกไปพลางๆนะครับ สุรินทร์ทีมงานแข็งมาก

           เสราะเซร็น ลองขึ้นรูปเจ้าของบันทึกนะครับคนอ่านเขาจะได้ดูหน้าดูตา อ้างอิงความรู้ในบันทึกได้ว่ามาจากหน้าตาอย่างไร ขอบคุณครับ