............บังเอิญจับพลัดจับผลูได้มาเป็นครู...................

ทั้ง ๆ ที่ไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะเป็นครูสอนคนอื่นกะเค้าได้......

แต่ได้ไม่ได้เด๋วก็รู้  เพราะตอนนี้ด๊านได้สอนไปแล้ว...................

และแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นจนได้  เมื่อต้องสอนคอมพิวเตอร์เด็กระดับ

ประถมศึกษา  หลักสูตรเป็นภาษาไทยเข้าใจง่าย ๆ นะมะมีเลย  มีแต่

ภาษาอังกฤษซึ่งผู้สอนก็เชี่ยวชาญมาก  เชี่ยวชาญจนต้องตระเวนหา

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ภาษาไทยระดับประถมศึกษา  แต่จนแล้วจนรอด

ก็ไม่ยักกะมีหลักสูตรอย่างเป็นทางการ....มีแต่แบบเรียนนิด ๆ หน่อย ๆ

แบบว่าไม่เป็นสัปรดว่าเป็นของชั้นใหน.....ผู้สอนเลยเกิดอาการสับสน

วุ่นวาย และงงเป็นไก่ตาแตก  ...อยากขอความกรุณาผู้ที่ได้อ่านบล็อก

นี้  หากพบเห็นหนังสือคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กที่พอมีคุณค่าสำหรับ

งานสอนระดับประถม  มีเว็บไซต์หรือมีคำแนะนำดี ๆ จะชี้แนะ

จะยินดีรับฟังอย่างยิ่ง  ขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ