ตลาดนัดความรู้ด้านการเจรจาระหว่างประเทศ

ตลาดนัดความรู้ด้านการเจรจาระหว่างประเทศ


          สวรส. (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข) ร่วมกับ สคส.  จะจัด “ตลาดนัดความรู้ด้านการเจรจาระหว่างประเทศ”  วันที่ 9 – 10 ก.ย.48  สถานที่ยังไม่กำหนด 

         ผู้จัดคือ ภก. พรพิศ ศิลขวุธท์ ( [email protected] ) และคุณอารีรักษ์  แห่ง สวรส. ( [email protected] )  โดยจะเชิญผู้มีประสบการณ์เรื่องการเจรจาระหว่างประเทศด้านต่าง ๆ   เช่น   ด้านการค้าระหว่างประเทศ,  ด้านสิ่งแวดล้อม,  ด้านการสาธารณสุข,  ด้านสิทธิมนุษยชน   เป็นต้น     จำนวนประมาณ 30 คนมาประชุมกลุ่มโดยใช้ storytelling และสกัดจับ “ขุมความรู้” (Knowledge Assets) ในการเจรจาระหว่างประเทศ   สังเคราะห์เป็น “แก่นความรู้” (Core Competence) และจะหาทางรวมตัวกันเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ (CoP) ในการเจรจาระหว่างประเทศ            

           เรื่องนี้คุณนภินทร  ศิริไทย ( [email protected] ) เป็นผู้ประสานงานฝ่าย สคส.


                                                                                                วิจารณ์  พานิช
                                                                                                   1 ก.ค.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

Chat
IP: xxx.12.74.6
เขียนเมื่อ 
อยากรู้รายละเอียดมากครับ