การเรียนการสอน

อยู่ในกรอบมากไป

 

    การเรียนการสอน ในส่วนของมหาวิทยาลัยชีวิต ควรให้นักศึกษา คิดออกนอกกรอบให้มากกว่านี้ ที่เรียนอยู่ทุกวันนี้อยู่ในกรอบมากไปเป็นการชี้แนะจากอาจารย์เป็นส่วนใหญ่ เรียนอยู่ในตำรา บางวิชาเอาเนื้อหาในหนังสือเรียนเล่มหนาปึกมาออกข้อสอบ เล่นเอานักศึกษา ตกกันเป็นแถว ควรใช้หนังสือเป็นแนวทางในการออกข้อสอบเท่านั้น ไม่ใช่คัดลอกออกมาทุกตัวอักษรมาออกข้อสอบ ไม่มีโอกาสได้แสดงความคิด ได้แก้ตัวเลย ต้องฝากความคิดเห็นในส่วนนี้ไว้ด้วย 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มเสน่ห์เยื่อไม้ ศูนย์เรียนรู้จังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปางความเห็น (0)