นสก.6 กับ porfolio - การบริหารโครงการ

วิทยากร...ดร.ประพนธ์ สุริวงษ์

  อาจารย์ได้ให้แนวคิดที่กิ๊บเก๋ ไว้ว่า

"หมากรุกยามเดินยังต้องคิด หมากชีวิตทำไมไม่คิดเวลาเดิน"

สรุปการบริหารโครงการ

1.       โครงการนั้นมีขั้นตอนหลักอยู่ 4 ขั้นตอนได้แก่  การกำหนดและการจัดตั้งโครงการ  การวางแผนโครงการ  การบริหารการดำเนินงานโครงการ  และการประเมินผลโครงการ

2.       ถึงแม้ขั้นตอนทั้ง 4 จะมีการจัดการไปตามลำดับ คือ จากขั้นหนึ่งเสร็จแล้วไปอีกขั้นหนึ่งในลักษณะที่เหมือนเส้นตรง  แต่ในงานโครงการจริง ๆ นั้น อาจไม่พบกับลักษณะที่เรียบง่ายอย่างนั้น

3.       งานต่าง ๆ ในขั้นตอนที่ 1 คือ การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้ชัดเจนและจัดตั้งทีมงานโครงการให้ประกอบไปด้วยคนและทรัพยากรที่เหมาะสม 4.       แรงขับดันที่อยู่เบื้องหลังความทุ่มเททั้งหลาย คือ ผู้บริหารที่เสนอและผู้บริหารระดับสูงที่อนุมัติโครงการเกิดขึ้น  หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการโครงการ

5.       ในขั้นตอนที่ 2 ของโครงการนี้ หมายถึง  การวางแผนโครงการ ซึ่งโดยทั่วไปจะเริ่มต้นด้วยวัตถุประสงค์แล้วค่อยย้อนกลับมาถึงตัวงาน  โดยการระบุว่างานชิ้นใดที่ต้องทำให้เสร็จ ประเมินเวลาที่จำเป็นสำหรับการทำงานนั้น ๆ ให้สำเร็จ

6.       ขั้นตอนการจัดการเพื่อให้เกิดการดำเนินงานนั้น  ต้องการการบริหารที่มีประสิทธิผล  ซึ่งรวมถึงการติดตามและควบคุมอย่างระมัดระวัง ขั้นตอนนี้ยังช่วยให้เกิดความมั่นใจว่า งานยังคงเป็นไปตามกำหนดของงบประมาณและมาตรฐานคุณภาพ

7.       หนึ่งในคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของโครงการก็คือ การที่โครงการมีอายุจำกัด โดยโครงการนั้นจะสิ้นสุดเมื่อมีการบรรลุวัตถุประสงค์ และมีการส่งมอบผลลัพธ์ของโครงการให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วและก่อนที่โครงการจะสิ้นสุดลงก็จะต้องการมีการสรุปสิ่งที่ได้พบทั้งหมด และสะท้อนมันออกมาเป็นบทเรียนที่ได้รับจากประสบการณ์จริง

 ลักษณะโครงการที่ดี ควรมีลักษณะตามนี้ คือ

 สามารถแก้ปัญหาได้

มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ชัดเจน ดำเนินการได้จริง

โครงการเข้าใจง่าย และมีความสัมพันธ์กัน

ติดตามและประเมินผลได้

เป็นโครงการที่เกิดจากข้อเท็จจริง ผ่านการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ

ได้รับการสนับสนุน

 มีระยะเวลาชัดเจน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องสมุดใจ

คำสำคัญ (Tags)#สรุปบทเรียน#การบริหารโครงการ#นสก.6

หมายเลขบันทึก: 126324, เขียน: 08 Sep 2007 @ 16:41 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:19 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)