Mhee

การอยู่รอดของชีวิต
คนเราเกิดมาต้องมีการศึกษาให้กับตัวเองเพื่อความอยู่รอดเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวและตัวเราเองทำให้เกิดภูมิปัญญา  มีความรู้มีความเฉลียวฉลาดสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนความรู้ความเห็น (1)

  • แวะมาทักทายค่ะ
  • ชีวิตคน  ขึ้นลง  ล้วนเป็นกรรม
    ที่ตอกย้ำ  ชาตะ  จักรราศี
    ในคราวสุข  รู้สุข  แสนเปรมปรีย์
    พอทุกข์ที  แบกรับ  กันเช่นไร
  • ว่างๆทักทายกันได้นะคะ
  • http://gotoknow.org/blog/akirao