สรุปผลการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (JOB Description) ปัตตานี

สรุปผลการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (JOB Description)และการประเมินสมรรถนะรายบุคคล (Competency)และการพัฒนาคุณภาพงานยาเสพติด ในวันที่ 5 กันยายน 2550 ณ ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดปัตตานี สิ่งที่ศูนย์บำบัดฯ ปัตตานีทำในเรื่องการประเมินสมรรถนะ (Competency) 1. จัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคระทำงาน 2. ดำเนินการจัดทำ JOB Description 3. จัดทำคำมั่นระดับ ผู้อำนวยการกับอธิบดี 4. ยังไม่ได้กำหนด Competency รายบุคคล ยังไม่ได้ทำตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน และรายบุคคล (Perfomance agreement) การพัมนาคุณภาพของศูนย์บำบัดฯ (HA) 1. มีการทบทวน 12 กิจกรรม มีการทบทวนใน case เฮโรอีน มีการทำ C3Ther 2. เรื่องความเสี่ยง ของศูนย์ปัตตานีทำได้ดี มีโปรแกรมรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ง - แต่ละแผนกได้นำความเสี่ยงที่สำคัญมาปรับปรุง - มีการจัดทำบัญชีความเสี่ยง - มีการจัดทำ Risk round มีการรายงานความเสี่ยงโดยใช้แบบฟร์อม 3. มีการทบทวนข้อร้องเรียน โดยใช้ตู้รับคำร้องเรียน เปิดตู้ วันจันทร์ , พุธ , ศุกร์ แต่ยังไม่พบข้อร้องเรียน - มีแบบสอบถาม - Web site 4. การทบทวนเครคื่องชี้วัดที่สำคัญ ข้อเสนอแนะ - การรายงานความเสี่ยงถ้า Near miss มีมากจะเกิด Miss น้อย - ถ้าความเสี่ยงถือระดับ E ให้ทำ Root analysis - ควรแยกตารางความเสี่ยง 7 ด้านให้ดูเพื่อเปรียบเทียบ - ข้อมูลความเสี่ยงที่สำคัญหรือเกิดบ่อยให้ตั้งเป็น Salty gold - ทบทวนการส่งต่อการขอย้ายปฏิเสธการรักษาให้จดบันทึกสาเหตุไว้ทุกครั้วที่มีปัญหาในการส่งต่อและนำปัญหา สาเหตุที่ได้นำเข้าทีม PCT และสรุปตัวเลขเป็นรายเดือน - การป้องกันและเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลต้องสร้างมาตรการตรวจสอบ ติดตามสร้างมาตรฐานเป็นเอกสาร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานถ่ายทอดเทคโนโลยี

คำสำคัญ (Tags)#สรุปผลการจัดทำ

หมายเลขบันทึก: 125645, เขียน: 06 Sep 2007 @ 14:28 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 14:00 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)