สรุปผลการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (JOB Description) สงขลา

สรุปผลการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (JOB Description)และการประเมินสมรรถนะรายบุคคล (Competency)และการพัฒนาคุณภาพงานยาเสพติด ในวันที่ 4 กันยายน 2550 ณ ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดสงขลา สิ่งที่ศูนย์บำบัดฯ สงขลาได้ดำเนินการเรื่องการทำ Competency แล้วมีดังนี้ 1. จัดอบรมบุคคลากรในเรื่องการจัดทำ JOB Description 2. กำหนด Competency ระดับหน่วยงาน แล้วทุกหน่วย ส่วนระดับรายบุคคลมีเริ่มทำบ้างเป็นบางหน่วยงาน แต่ยังไม่ได้นำไปใช้ในการประเมินจริง อาจารย์ชุมพลได้ทบทวนองค์ความรู้ในเรื่องการประเมินCompetency การลงคะแนนและวิธีการคิดคะแนนเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีความเข้าใจตรงกัน ข้อเสนอแนะ 1. เมื่อประเมินแล้วต้องเขียนแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ใน Competency ที่ติดลม และ Competency ที่คิดว่าจำเป็นต้องมี เมื่อได้แผนพัฒนารายบุคคลแล้วทีม HRD ต้องนำมาวางแผนการพัฒนาในภาพรวมของศูนย์ สิ่งที่สูนย์บำบัดฯ สงขลาได้ดำเนินการเรื่องการประเมิน Perfonnomce 1. มีการจัดทำตัวชี้วัดของหน่วยงาน และตัวชี้วัดรายบุคคลตามตำแหน่งงานแล้วแต่ยังไม่นำมาใช้จริง ข้อเสนอแนะ - ตัวชี้วัดที่ได้มาจากงานนโยบาย , จากงานประจำ , มาจากงานที่ปรับปรุง - การกำหนดการประเมินจะไม่ตามปีงบประมาณ เนื่องจากไฃม่ทันการนำผลไปเป็นการพิจารณาเลื่อนขึ้น - สามารถนำตัวชี้วัดของหน่วยงานบางตัว เช่นความพึงพอใจมาเป็นผลงานส่วนตัวได้ - ตัวชี้วัดรายบุคคลต้องมีมากกว่าส่วนรวม - ตัวชี้วัดรายบุคคลไม่ครบ 4 มิติได้ แต่ถ้าระดับหน่วยงานต้องครบ 4 มิติ - การตั้งตัวชี้วัดต้องตั้งก่อนที่จะเริ่มทำงานเพื่อจะได้เก็บตัวเลขได้ และสามารถปรับได้ตามจริงการพัฒนาคุณภาพ (HA) ของศูนย์บำบัดฯ สงฃลา การพัฒนาคุณภาพ (HA)ของศูนย์บำบัดฯ สงขลา - จัดทำ วิสัยทัศ พันธกิจ ของศูนย์ปรับครั้งสุดท้ายปี 48 - มีแฟ้ม 7 แฟ้ม - มีการนำเสนอ COI เดือนมกราคม 49 บางหน่วยงาน - มีการเยี่ยมสำรวจภายในบางหน่วยงาน เดือนสิงหาคม 2549 - มีแบบเฝ้าระวังความเสี่ยงแต่ละเวร - มีใบรายงานอุบัติการณ์ - มีใบรายงานอุบัติการณ์ มีการนำเรื่องผู้ป่วยหลบหนีมานำ COI ในปี 2549 - มีคู่มือปฏิบัติงาน แก้ไขล่าสุดปี 2548 บางหน่วยงาน ข้อเสนอแนะ 1. การทบทวนงานคำร้องเรียน 2. การค้นหา และป้องกันความเสี่ยง - รายงานอุบัติการณ์ - บัญชีความเสี่ยง 3. ทบทวนการใช้ทรัพยากร 4. ทบทวนเหตุการณ์สำคัญที่นำมาแก้ไขปรับปรุง 5. ติดตามเครื่องชี้วัดคุณภาพ - ระดับหน่วยงาน - ระดับโรงพยาบาล 6. การทบทวนการดูแลผู้ป่วยโดยใช้ C3Ther 7. ทบทวนการใช้ความรู้ทางวิชาการ (การทำ CPG)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานถ่ายทอดเทคโนโลยี

คำสำคัญ (Tags)#สรุปผลการจัดทำ

หมายเลขบันทึก: 125642, เขียน: 06 Sep 2007 @ 14:26 (), แก้ไข: 23 May 2012 @ 10:44 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)