พิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา


ช่วยให้มั่นใจได้ว่าผลการเรียนของนักศึกษาที่ออกมาได้ผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการ

วันจันทร์ที่ ๓ กันยายน ที่ผ่านมามีการประชุมคณกรรมการประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เพื่อพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาระดับ ป.ตรี ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๐ จำนวน ๑๒ รายวิชาและพิจารณาประมวลรายวิชาต่างๆ ที่จะเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๐ จำนวน ๑๗ รายวิชา (มวล. มี ๓ ภาคการศึกษา)

ช่วงเช้าเป็นการพิจารณาผลการเรียน อาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละรายวิชาต้องจัดทำเอกสารแสดงคะแนนแต่ละส่วนของนักศึกษาทุกคน คะแนนรวม วิธีการที่ใช้ตัดเกรด เกรดที่ได้ คณะกรรมการจะพิจารณาทั้งที่มาของคะแนนต่างๆ ความถูกต้องและความเหมาะสมของการตัดเกรด ซักถาม และอาจมีข้อเสนอแนะให้ปรับเกรดบ้าง แต่ก็ต้องฟังเหตุผลของอาจารย์เจ้าของวิชาเป็นสำคัญ

มีบางรายวิชาที่ต้องไปทบทวนและแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง ระบบการทำงานแบบนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าผลการเรียนของนักศึกษาที่ออกมาได้ผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการ ไม่ใช่อยู่ในมือของผู้สอนเท่านั้น

ช่วงบ่ายเป็นการพิจารณาประมวลรายวิชา มีทั้งรายวิชาเก่าที่เคยเปิดสอนมาแล้วและรายวิชาใหม่ คณะกรรมการต้องช่วยกันดูอย่างละเอียดตั้งแต่วัตถุประสงค์ หัวข้อการสอน ขอบเขตเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผล จึงใช้เวลาค่อนข้างมาก กว่าจะประชุมเสร็จก็เกือบ ๑๘ น. แล้ว การพิจารณาแบบนี้จะช่วยลดความซ้ำซ้อนของเนื้อหาในแต่ละรายวิชาได้ และช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีความต่อเนื่อง

สิ่งที่ตั้งใจจะทำ แต่ไม่ได้ทำในการประชุมครั้งนี้ เพราะไม่มีเวลาเพียงพอคือการเกลี่ยภาระงานสอน ให้อาจารย์แต่ละคนมีภาระงานสอนที่เพียงพอและเหมาะสมตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ เรามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ช่วยทำผังแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ท่านไหนสอนวิชาอะไรอยู่บ้าง

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๐

หมายเลขบันทึก: 125345เขียนเมื่อ 5 กันยายน 2007 17:56 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 20:15 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี