วันนี้(17ม.ค.49)ผมมาประชุมกับสคส.เรื่องถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาคุณอำนวยจากประสบการณ์คนทำงานทั้งในพื้นที่และจากหน่วยงาน มีผมจากม.วลัยลักษณ์ พี่วิไลลักษณ์จากอุทัยธานี คุณหมอสมพงษ์จากนครสวรรค์ อ.พัชรินจากสกว. อ.เทิดพงศ์จากอาชีวะ ยุทธภัณฑ์จากกาญจนบุรี พี่จินตนาจากปศุสัตว์ คุณวันเพ็ญจากกรมส่งเสริมการเกษตร และอีกท่านที่กลับก่อนเลยไม่ได้ทักทายกัน พี่ยุ่นและศศิธรจากสถาบันองค์รวม ต่ายจากสถาบันหริภุญชัย ทีมสคส.นำโดยอ.วิจารณ์ พานิชและพี่ทรงพล ดูหน้าตาแล้วผมรู้จักมาก่อนกว่าครึ่ง

พี่ทรงพลเป็นผู้ดำเนินรายการและเสนอแนวคิดนำการประชุมจากนั้นให้แต่ละคนเล่าประสบการณ์สู่กันฟัง โดยเริ่มจากผมก่อน ผมนำ2เรื่องที่ทำอยู่เล่าให้ที่ประชุมฟังคือ1)งานวิจัยจัดการความรู้5พื้นที่โดยการสนับสนุนของสกว.และศตจ.2)งานบูรณาการหน่วยงานเพื่อทำงานสนับสนุนชุมชนในพื้นที่จ.นครศรีธรรมราชโดยการจัดการความรู้

เรื่องแรกเป็นการทำงานจัดการความรู้กับกลุ่มคน3-4วัฒนธรรมหลักๆคือ1)สถาบันอุดมศึกษา2)หน่วยงานสนับสนุนภาครัฐและองค์กรเอกชน 3)องค์กรชุมชน4)อปท.โดยหน่วยประสานงานที่ผมรับผิดชอบเชื่อมงานผ่านสถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชนโดยมีประเด็นการเคลื่อนงานของขบวนองค์กรการเงินชุมชนเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก โดยมีเงื่อนไขให้เกิดการทำงานร่วมกันของหน่วยสนับสนุนทั้งภาครัฐและอปท.ในพื้นที่ ผมใช้เวทีพบปะกัน3เดือนครั้ง(F2F)และการปรึกษาหารือผ่านอีเมล์และBlogเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้จากประสบการณ์ของกันและกัน

เรื่องที่สอง เอาไว้เล่าตอนต่อไป เพราะตอนนี้ผมอยู่สนามบิน รอขึ้นเครื่องกลับนครศรีธรรมราชครับ