การพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับคนบนพื้นที่สูง

อยู่ที่ไหนก็ได้เรียน กับ กศน.
คนทำงาน กศน.ต้องภูมิใจด้วยกัน ขณะนี้ กศน.ตากได้ทำสื่อการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อให้เด็ก ป. ๑ ในศูยน์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง" ได้เรียน สาเหตุคือครูต้องการสื่อการสอน นักเรียนต้องการสื่อเพื่อเรียน การพัฒนาในการเรียนภาษาไทยจะเกิดกับเด็กที่อยู่ห่างไกลจากความเจริญครับ รูปแบบ เราทำลักษณะเป็นเอกสารประกอบการเรียน นำผลการเรียนที่คาดหวัง วิชาภาษาไทย ป.๑ตั้ง แล้วจัดทำเนื้อหา และเนื้อเรื่องโดยใช้บริบทบนพื้นที่สูง เช่น การดำรงชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม การรักนำ รักป่า รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เราหวังว่าเด็กไทยที่เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง จะเก่ง ดี มีสุข ครับ ให้สมกับที่ว่า อยู่ที่ไหนก็ได้เรียนกับ กศน.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งาน กศน.บนพื้นที่สูง

คำสำคัญ (Tags)#คนบนพื้นที่สูง

หมายเลขบันทึก: 124872, เขียน: 04 Sep 2007 @ 11:42 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ภาษาไทย กับชาวเขาและคนต่างด่าวในศูนย์พักพิงชั่วคราว ในจังหวัดตาก จังหวัดตากมีศูนย์พักพิงชั่วคราว อยู่ 3 จุด(แคมป์) คือ พื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง พื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ พื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านนุโพ อำเภออุ้มผาง ทั้ง 3 แคมป์ มีประชากรที่เป็นผู้หนีภัยการสู้รบจากพม่า ประมาณ เกือบ 200,000 คน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตาก ได้รับงบประมาณ จาก UNHCR ในการจัดทำโครงการเรียนรู้ภาษาไทยในทั้ง 3 แคมป์ ประเด็น คือ การดำเนินงานในการเรียนรู้ภาษาไทยมีปัญหามาก เนื่องจาก ผู้หนีภัยไม่มีความรู้เรื่องภาษาไทยเลย ผู้หนีภัยไม่ให้ความสนใจในการเรียนเท่าที่ควรเนื่องจากเรียนแล้วไม่มีผลอะไรกับวิถีชีวิตเขามากนะ ทุกวันต้องทำมาหากิน และอีกอย่างคือ กลัวทหารเข้ามาจับเนื่องจากไม่มีบัตรผู้หนีภัย ปัญหาต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ แต่ระบบใหนครับที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและได้ผล นี้คือ สิ่งที่ท้าท้ายนักจัดการศึกษาครับ

ครับ เป็นปัญหามากเลย กับ ภาษาไทยอย่างน้อยครูเราจะต้องทำให้ชาวบ้านรวมทั้งเด็กที่อยู่บนพื้นที่สูงของเรา ให้เขาอ่านออกเขียนได้ เพราะอย่างน้อย เมื่อเขาอ่านได้ เขาก็สามารถดำรงชีวิตของเขาได้ เมื่อเขาเจ็บป่วยเขาก็สามารถอ่านตัวหนังสือที่ติดข้าง กล่องยา ว่า สรรพคุณ ช่วยแก้อะไรได้บ้าง....(แวะมาทักทายนะครับ)