Tree school

ต้นไม้ในโรงเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่อง  Tree School เป็นนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ที่เน้นวิธีการเรียนในห้องเรียนธรรมชาติ โดยใช้ต้นไม้ในโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้ศึกษาชีวิตพืช ระบบนิเวศธรรมชาติ ด้วยการสำรวจ สังเกต บันทึก รวบรวมข้อมูล การสืบค้นข้อมูล จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  เช่น เอกสาร หนังสือ การสอบถาม เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง จัดทำเป็นแฟ้มผลงานต้นไม้ศึกษา เพื่อสะท้อนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 รวมทั้งสะท้อนให้เห็นทักษะกระบวนการสร้างองค์ความรู้ และเจตคติที่มีต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Watnaiklang

คำสำคัญ (Tags)#นวัตกรรม

หมายเลขบันทึก: 124734, เขียน: 03 Sep 2007 @ 21:09 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:12 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะ อาจารย์
  • ทำไมทำให้ ป้าแดง คิดถึง โรงเรียนวัดไปได้ก็ไม่รู้ค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ น่าสนใจค่ะ โรงเรียนต้นไม้