การอ่านแจกลูกและอ่านสะกดคำในแม่ก กา

krumai2499
  สอนเด็กชั้นประถมปีที่๑ที่เรียนรู้ช้า  

การเริ่มสอนอ่านในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๑สำหรับเด็กที่เรียนรู้ช้าจะต้องสอนแบบอ่านแจกลูกและอ่านสะกดคำให้รู้ที่มาของคำแต่ก่อนจะประสมคำเด็กได้เด็กต้องจำเสียงของพยัญชนะและเสียงของสระที่เห็นได้ก่อน เด็กส่วนใหญ่ที่อ่านหนังสือไม่ได้เพราะเด็กจำเสียงพยัญชนะและเสียงของสระไม่ได้และประสมคำออกเสียงไม่ถูก ในโรงเรียนของข้าพเจ้าก็มีดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้คิดนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาในการอ่านของเด็กโดยการทำแบบฝึกการอ่านเป็นโปรแกรมpower point ฝึกอ่านเป็นบทๆ  บทละหนึ่งสระ บทที่๑อ่านออกเสียงพยัญชนะตามครู, บทที่๒อ่านออกเสียงพยัญชนะเอง, บทที่๓อ่านสระตามครู,บทที่๔อ่านสระเอง, บทที่๕อ่านวรรณยุกต์, บทที่๖อ่านคำประสมสระอา,บทที่๗อ่านคำประสมสระอู, บทที่๘อ่านคำประสมสระอี, บทที่๙อ่านคำประสมสระใอ, บทที่๑๐อ่านคำประสมสระไอ, บทที่๑๑อ่านคำประสมสระโอ,บทที่๑๒ อ่านคำประสมสระอุ, บทที่๑๓ อ่านคำประสมสระ อำ,บทที่๑๔อ่านคำประสมสระ อะ, บทที่๑๕อ่านคำประสมสระ อิ, บทที่๑๖อ่านคำประสมสระ เอ, บทที่๑๗อ่านคำประสมสระ อัว, บทที่๑๘อ่านคำประสมสระ ออ, บทที่๑๙อ่านคำประสมสระ เออ,บทที่๒๐อ่านคำประสมสระ เอา, บทที่๒๑อ่านคำประสมสระ อือ, บทที่๒๒อ่านคำประสมสระ แอะ, บทที่๒๓อ่านคำประสมสระ แอ, บทที่๒๔อ่านคำประสมสระ เออะ, บทที่๒๕อ่านคำประสมสระ เอือ, บทที่๒๖อ่านคำประสมสระ แอ, บทที่๒๗อ่านคำประสมสระ โอะ, บทที่๒๘อ่านคำประสมสระ เอีย, บทที่๒๙อ่านคำประสมสระ อึ, บทที่๓๐อ่านคำประสมสระ เอาะ, บทที่๓๑อ่านคำประสมสระ อัวะ, บทที่๓๒อ่านคำประสมสระ เอียะและ บทที่๓๓อ่านคำประสมสระ เอือะ ตัวอย่างการฝึกอ่านพยัญชนะ กอ ขอ คอ ฅอ  ฆอ งอ จอ ฯเป็นต้น การฝึกอ่านสระ  อะ อา  อิ อี อึ อื อุ อู ฯ เป็นต้น อ่านวรรยุกต์ เอก โท  ตรี จัตวา การฝึกอ่านแจกลูก   ตา     ต      -า  ฝึกอ่านสะกดคำ  ตอ   อา   ตา  ฝึกอ่านแจกลูก   ดู    ด    อู    ฝึกอ่านสะกดคำ  ดอ  อู   ดู  ฝึกอ่านแจกลูก  มี  มอ อี  ฝึกอ่านสะกดคำ มอ  อี   มี เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน krumai

คำสำคัญ (Tags)#km#นวัตกรรมการศึกษา#ศน.km#kmobec#obeckm#แมงมุม1#mangmoom1#kmศน#สพท.ปท1.

หมายเลขบันทึก: 124174, เขียน: 02 Sep 2007 @ 01:35, แก้ไข, 11 Dec 2012 @ 13:50, สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 62, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (0)