จากเรื่องเล่าในบันทึกเรื่องที่หนึ่ง ได้บอกกล่าวถึงอาชีพยอดนิยมแล้วไปแล้วนั้น ปรากฎว่ามีคำถาม และความคิดเห็นมาจากกลุ่มเพื่อนๆ ผู้อ่านว่า ถ้ามีการจัดอันดับอาชีพยอดนิยมกันจริงๆ เป็นเรื่องเป็นราว อาชีพที่ดูน่าจะติดอันดับต้นๆ อยู่ด้วย คงจะหนีไม่พ้น นักการเมือง ผู้เขียนเลยเสนอความเห็นว่า หากคำนึงถึง 5 ข้อ ก็คงจะใช่ แต่ถ้ารวมข้อที่ 6 คือ หลักประกันความมั่นคงไปด้วย อันนี้เลยชักไม่แน่ใจแล้วล่ะว่าอาชีพ นักการเมือง จะยังอยู่ในอันดับต้นๆ อยู่รึป่าว???          

       หลายคนที่ตั้งใจเข้ามาอ่าน หรือบังเอิญแวะเข้ามา (ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ) คงสงสัยว่า “Actuary” คืออะไร อย่างที่ได้ทราบกันบ้างแล้ว อาชีพนี้รู้จักกันในวงการประกันภัย หรือการเงินการธนาคาร ว่า นักคณิตศาสตร์ประกันภัย

       จากการทำงานของผู้เขียนในฐานะ Actuarial Analyst นั้น มีข้อแนะนำเพิ่มเติมว่า         นอกจากความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ และการประกันภัยแล้ว ความรู้อีกอย่างหนึ่งที่ Actuary จำเป็นต้องมีไว้คือ การจัดการกับข้อมูล เพราะการทำงานของ Actuary จะต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูล และการวิเคราะห์ส่วนใหญ่จะเป็นการวิเคราะห์บนข้อมูลจำนวนมากมายมหาศาล ทักษะในการจัดการฐานข้อมูล (Database Management) คลังข้อมูล (Data Warehouse) และการใช้คอมพิวเตอร์จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและช่วยให้ Actuary สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 ความต้องการของตลาด กับอาชีพ Actuary

       จากคุณสมบัติที่กล่าวไว้นั้น ปัจจุบันบริษัทประกันภัยจำนวนมาก หน่วยงานของรัฐ หรือกระทั่งสถาบันการศึกษา ประสบภาวะขาดแคลนบุคลากรทางด้านนี้เป็นอย่างมาก  บางองค์กรกำหนดคุณสมบัติของตำแหน่งงาน Actuary โดยต้องจบการศึกษาทางด้านการคำนวณ แต่ในที่สุด ก็จะประสบปัญหาการขาดทักษะ ความรู้ทางด้านธุรกิจ โดยเฉพาะในผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งอาจต้องใช้เวลาไม่น้อยในการสร้างมุมมองในเชิงธุรกิจ โดยเฉพาะทางด้านประกันภัย          

       ในทางกลับกัน เมื่อมีการคัดเลือกจากบุคคลที่ศึกษามาทางด้านการจัดการ การบริหารธุรกิจ บุคลากรส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้ก็มักจะขาดทักษะทางด้านการคำนวณ การวิเคราะห์ที่ซับซ้อน ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นทักษะที่พัฒนาได้ไม่ง่ายนัก           

       จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนทำงานด้วยกันทั้งในระดับพนักงาน ผู้บริหาร และสายงานวิชาการตามสถาบันการศึกษาต่างๆ พบว่า ปัจจุบันบริษัทประกันภัยไม่น้อย มีการรับ Actuary ที่จบการศึกษาทางด้านวิศวกรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์ และสถิติ เข้ามาทำงานจำนวนมาก แต่ก็บุคลากรทางสายอาชีพนี้ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดอยู่ดี ทั้งนี้ เนื่องจากมีช่องว่างอยู่ไม่น้อยระหว่างคุณสมบัติของ Actuary ที่องค์กรต้องการ และพื้นฐานการศึกษาของผู้ที่ต้องการทำงานในสายอาชีพนี้               

       แต่ถึงแม้จะมีช่องว่างมากแค่ไหนก็ตาม หากคนไม่เลือกงานแล้ว ก็จะสามารถพัฒนาทักษะทุกๆ ด้านให้เพิ่มขึ้นได้ไม่ยาก ขอเพียงไม่เลือกงาน เพราะหากเรียนจบมาแล้ว มัวแต่เลือกงาน ก็คงได้เลือกไปตลอดชีวิต แต่การหยิบหย่ง ไม่ถือเป็นประสบการณ์ชีวิตจริงๆ

แนะนำกิจกรรมที่น่าสนใจ

       เนื่องจากในวันที่ 6-8 กันยายนนี้ มีการสัมมนาในหัวข้อ “Building Up the Actuarial Profession in Asia” ขึ้น ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ให้ผู้บริหารระดับสูง ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอาชีพ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

       รายละเอียดคร่าวๆ ของการสัมมนาในครั้งนี้ สำหรับวันที่ 6-7 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนฯ มีค่าใช้จ่ายคนละประมาณ 2000 บาท   

       สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ปกครอง หรือท่านใดที่สนใจสาขาวิชาชีพนี้ แนะนำให้เข้าร่วมการสัมมนาในวันเสาร์ ที่ 8 กันยายน นี้ เวลา 8.45 – 12.00 น. ซึ่งจัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย ณ ห้อง 202 ชั้น 2 ตึกมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์อาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และเพื่อชี้แนะแนวทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาที่สนใจทางด้านสายงานนี้ด้วย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น                      

ในส่วนของรายละเอียด หรือกำหนดการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ

http://www.thaiactuary.org/news_view.php?nid=290 

หากท่านใดสนใจ หรือลงทะเบียนไว้แล้ว พบกับเจ้าของบันทึกนี้ได้ในวันที่ 6-7 ที่โรงแรมอินเตอร์คอนฯ และวันที่ 8 ที่จุฬาฯ นะคะ

ขอขอบคุณ

อาจารย์ชญณา พูลทรัพย์

สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย แห่งประเทศไทย และ

ข้อคิดดีๆ จากคุณวินทร์ เลียววาริณ