การประเมินศูนย์สุขภาพชุมชนด้านการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับจังหวัด

อย่างน้อยก็ยังมีเรื่องราวดี-ดี ที่เกิดขึ้น ให้เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

วันที่ 30 สิงหาคม 2550 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์สุขภาพชุมชนที่มีการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพดีเด่น ระดับจังหวัด ได้ลงมาประเมิน พื้นที่ และสถานีอนามัยทองหลาง ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจากสถานบริการทั้ง 7 แห่ง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะเปอร์ เพื่อ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รวมถึงการประเมินทักษะความรู้ จากผู้รับบริการในชุมชน

ตามแบบประเมินผลงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จังหวัดระนอง ปีงบประมาณ 2550 (KPI Ranking)

1. อัตราการขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด
2. ร้อยละของอาหารปลอดภัยจากสารปนเปื้อน 6 ชนิด
3.ร้อยละของร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารได้มาตรฐาน CFGT
4. ร้อยละของแผงจำหน่ายอาหารสดที่ได้รับป้ายทองอาหารปลอดภัย
5. ระดับความสำเร็จของการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน
6. ระดับความสำเร็จของการป้องกันและควบคุมโรคความดันโลหิต
7. ร้อยละเด็ก 0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัย (ประเมินจากแบบอนามัย49)
8. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบได้รับการตรวจครรภ์ก่อนคลอดครบตามเกณฑ์
9. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบได้รับการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย
10. ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพตามเกณฑ์
11. ร้อยละ 50 ของหมู่บ้านที่มีการจัดการสุขภาพ
12. ร้อยละ 40 ของสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป ผ่านการประเมินทักษะการตรวจเต้านมด้วย ตนเองได้อย่างถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ 
13. ร้อยละ 100 ของตำบลที่มีครอบครัวผ่านเกณฑ์พื้นฐานครอบครัวแข็งแรงไม่น้อยกว่า 80 ครอบครัว
14.อัตราป่วยไข้เลือดออกลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี

15. ร้อยละของชุมชนมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย HI < 10
16. ร้อยละสตรีอายุ 35,40,45,50,55และ 60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรอง Pap Smear
17. ร้อยละสตรีอายุ 35,40,45,50,55และ 60 ปี ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยวิธีPap Smear และมีผลผิดปกติได้รับการส่งต่อตามแนวทางที่กำหนด
18.ร้อยละความครอบคลุมของผู้มีหลักประกันสุขภาพ
19. ร้อยละของเด็กแรกเกิด- 5 ปี ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์มาตรฐาน
20. อัตราการวางแผนครอบครัวในหญิงวัยเจริญพันธ์ที่อยู่กินกับสามี

ซึ่งได้เก็บภาพบรรยากาศ ในการประเมินมาฝากกันคะ

นำเสนอผลการดำเนินงานโดยหัวหน้าสถานีอนามัย

ท่านสาธารณสุขอำเภอร่วมต้อนรับทีมประเมิน

คณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบประเมินตามตัวชี้วัด

สุ่มสัมภาษณ์ จากผู้รับบริการและชุมชน

จากบันทึกที่ผ่านมา ได้มีการพูดถึงกระบวนการเตรียมพื้นที่ และเตรียมชุมชนในการ รับการประเมินในครั้งนี้ และเป็นที่น่ายินดี ที่ ผลจากความพยายามของทางสถานีอนามัยทองหลาง คือรางวัล...... "ชนะเลิศระดับจังหวัด" ค่ะ

 

น้องโหล่ โชว์พาวว์ อิอิ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า_เรื่องราวของอรุฎา

คำสำคัญ (Tags)#นักวิชาการสาธารณสุข#งานส่งเสริมสุขภาพ#สถานีอนามัยทองหลาง

หมายเลขบันทึก: 123844, เขียน: 31 Aug 2007 @ 17:41 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

อำนวย สุดสวาสดิ์
IP: xxx.123.145.200
เขียนเมื่อ 
 • น้องเปิ้ลครับ แวะมาแสดงความยินดี กับ "ชนะเลิศระดับจังหวัด"
 • นี่แหละครับ คือ รางวัลแห่งความตั้งใจดี
 • ยิ้ม+ยิ้ม ด้วยความยินดีครับ
 • สบายใจขึ้นแ้ล้วนะครับ
 • แสดงความยินดีด้วยนะ กับทีมงานของสสอ.และสอ.ทองหลาง
 • สู้ๆๆๆ อุปสรรคเป็นสิ่งผลักดันให้เราก้าวไปข้างหน้า
 • เลี้ยงเมื่อไหร่บอกด้วยนะ...จะพาทีมไปถล่ม
 • สวัสดีคะ คุณ นำพล เวฬุวนารักษ์
 • ขอบคุณมากนะคะ ที่แวะเวียนมาทักทาย
 • เอาเป็นว่า เลี้ยงกินเลี้ยง เลี้ยงเสร็จกันวันไหน จะแจ้งเพื่อทราบนะค๊า
 • อิอิ ขอบคุณ สำหรับแง่คิดดีๆ
 • สู้ๆๆๆ อุปสรรคเป็นสิ่งผลักดันให้เราก้าวไปข้างหน้า
ผ่านมา
IP: xxx.157.221.211
เขียนเมื่อ 

c;แวะมาแสดงความยินดี นะครับ