ศิลปะและดนตรีกับเด็กLD

ในขณะที่กล้ามเนื้อผ่อนคลายจะทำให้เกิดสมาธิกับผู้เรียน

การนำศิลปะและดนตรีมาปรับพฤติกรรมเด็กLD ผูเขียนได้ทดลองใช้กับเด็กLD ในโฮมรูม มีขั้นตอนในการพัฒนาดังนี้                                1.ศึกษาพฤติกรรมนักเรียน                                                                     2นำแนวคิดการใช้ศิลปะและดนตรีมาปรับพฤติกรรมนักเรียน                   3ออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับนักเรียน เช่นงานแต่งภาพจากกระดาษทิชชู งานปั้นปลา                                                                           4.ปฏิบัติกิจกรรมโดยเปิดเพลงบรรเลงในขณะปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนเกิดความผ่อนคลาย สบาย ในขณะที่กล้ามเนื้อผ่อนคลายจะทำให้เกิดสมาธิกับผู้เรียน  และมีใจจดจ่อกับงานทีทำ                                                                                                        5.สรุปผลจากการจัดกิจกรรมพบว่า นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดี เช่น ลดพฤติกรรมก้าวร้าว ใจเย็น มีสมาธิในการทำงานมากขึ้น กระตือรือร้นในการเรียน  6.เผยแพร่ผลงาน เช่นเป็นวิทยากรเผยแพร่แนวคิด   บูรณาการกับการจัดค่ายนักเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ    สาธิตการเรียนการสอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมงานเรียนร่วม

คำสำคัญ (Tags)#ศิลปะดนตรีกับพฤติกรรมนักเรียน

หมายเลขบันทึก: 123788, เขียน: 31 Aug 2007 @ 15:03 (), แก้ไข: 15 Jun 2012 @ 16:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)