โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

PIM
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ได้ดำเนินกิจกรรมตามเศรษฐกิจพอเพียง  คือ

  1. ฝากเงินออมทรัพย์  โดยการให้นักเรียนฝากเงินทุกวัน  เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักการอดออม  ประหยัด  รู้จักใช้จ่าย  และเห็นคุณค่าของเงิน
  2. ตลาดนัดนักเรียน  โดยการให้นักเรียนนำสิ่งของที่ไม่ต้องใช้ในบ้านของตนเอง  เช่น  ตุ๊กตา  เสื้อผ้า  ภาพยนตร์ CD เป็นต้น  เพื่อแลกเปลี่ยนหมุนเวียนสิ่งของใหม่ ๆ จากเพื่อน  โดยใช้วิธีการค้าขายสินค้า  และสามารถเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง
  3. พืชสวนครัวรั้วกินได้  โดยการให้นักเรียนปลูกพืชผักสวนครัวในพื้นที่ว่างของโรงเรียน  ฝึกความรับผิดชอบในการดูแลพืชผล  ผลผลิตที่ได้นักเรียนสามารถนำมาประกอบอาหารรับประทาน  ผลผลิตที่เหลือให้นำมาขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
  4. สหกรณ์ฝึกหัดในโรงเรียน  โดยการฝึกให้นักเรียนขายสินค้าของสหกรณ์โรงเรียน  ให้นักเรียนในโรงเรียนสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์  เมื่อครบสิ้นปีนักเรียนที่เป็นสมาชิกจะได้รับเงินปันผลสหกรณ์ตามจำนวนหุ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. นักเรียนมีเงินออมคนละไม่ต่ำกว่า 500 บาท / ปีการศึกษา
  2. นักเรียนรู้จักคุณค่าของสิ่งของและสิ่งของที่เหลือใช้มาสร้างเป็นรายได้
  3. นักเรียนปลูกพืชสวนครัวและนำมาประกอบอาหารรับประทานได้  และนำผลผลิตที่เหลือมาขายเพื่อเพิ่มรายได้
  4. นักเรียนได้รับเงินปันผลจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์โรงเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการเศรษฐกิจพอพียง

คำสำคัญ (Tags)#แลกเปลี่ยนความคิดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

หมายเลขบันทึก: 123690, เขียน: 31 Aug 2007 @ 11:16 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 14:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
ฝากเงินออมทรัพย์  โดยการให้นักเรียนฝากเงินทุกวันกิจกรรมนี้น่าสนใจ  คุณครูที่ร.ร.นี้เล่าให้ฟังว่าดำเนินการ  มานานจนผู้ปกครองยอมรับ  เป็นแบบอย่างที่ ร.ร.อื่นๆ มาดูเป็นต้นแบบ  รวมทั้งกิจกรรมอื่น ก็มีจุดเด่นไม่แพ้กันเลย......ขอชื่นชม