ชาวง่ามยวนชวนอ่าน....ตอน รื้อฟื้นความทรงจำกับเพื่อน(ร่วมขบวนองค์กรการเงินและสวัสดิการชุมชน)เก่า

violet

                เพื่อนเก่าชาวง่ามยวนเคยร่วมงานกับหน่วยจัดการความรู้ ม.วลัยลักษณ์มาหลายปี โดยคุณภีมเป็นผู้ประสานงาน  แต่ในระยะหลังไม่ได้แวะไปเยี่ยมเยียนอย่างใกล้ชิด แต่ยังคงติดตามข่าวคราวจากจดหมายข่าวของชาวง่ามยวนที่ส่งมาให้ประจำทุกเดือนหากท่านใดเคยอ่านงานเขียนในจดหมายข่าวของ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต บ้านง่ามยวน  คงคุ้นชื่อจดหมายข่าว ชาวง่ามยวนชวนอ่าน เป็นอย่างดี ที่ผ่านมามีโอกาสหยิบมาอ่าน(อย่างไม่จริงจังเท่าไหร่) รับรู้ถึงความตั้งใจในการถ่ายทอดความรู้ทั้งเรื่องสถานการณ์ของกลุ่มและเรื่องอื่น ๆ ที่เน้นการสะท้อนภาพของสังคมไทยในแง่มุมต่าง ๆ ผูกโยงเรื่องราวทันสมัยตามเทศกาลหรือข่าวเด่นประจำวันได้อย่างน่าสนใจ <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">            เมื่อมีโอกาสได้พบปะคณะผู้จัดทำเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 50 รู้สึกได้ถึงสายสัมพันธ์ มิตรไมตรีที่เพื่อนชาวง่ามยวน(ลุงโนชญ์ บาวเขือม พี่ล้าน พี่อ้น) มอบให้แก่นักวิจัยจากต่างถิ่น ยิ่งเกิดความรู้สึกอยากอ่านงานเขียนในจดหมายข่าวฉบับต่อไปของชาวง่ามยวนมากยิ่งขึ้น </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">                                   </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">                                              ลุงโนชญ์                          บาวเขือม</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">                                                       แกนนำสำคัญของกลุ่มฯ</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">            กลุ่มสัจจะฯบ้านง่ามยวน  เป็นการรวมกลุ่มที่มีแนวคิดมาจากการก่อตั้งกลุ่มของพระอาจารย์สุบิน ปณีโต  กิจการของกลุ่มมีการออมทรัพย์และกองทุนลดรายจ่ายวันละบาทเพื่อสวัสดิการ ประชากรในหมู่บ้านเป็นสมาชิกกลุ่มสัจจะฯประมาณร้อยละ 75 ของประชากรทั้งหมดในหมู่บ้าน </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><div style="text-align: center"></div></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">       บรรยากาศวันทำการกลุ่มสัจจะฯง่ามยวน</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal"></p>ภูมินิเวศของบ้านง่ามยวนจากการประเมินด้วยสายตาและข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล  หมู่บ้านเป็นพื้นที่ติดกับชายฝั่งทะเลอ่าวไทย  มีพื้นที่นาข้าวร้างเป็นจำนวนมาก จากการสอบถามผู้ให้ข้อมูลทราบว่าพื้นที่นาข้าวร้างที่เห็นส่วนหนึ่งหรือประมาณร้อยละ 40 เป็นที่ของนายทุนที่ซื้อไว้เพื่อเก็งกำไร นอกจากนั้นในหมู่บ้านยังมีพื้นที่นากุ้งร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์ พื้นที่เปลี่ยนจากนากุ้งร้างมาปลูกปาล์ม  เลี้ยงกุ้งธรรมชาติ ปูแสม และเลี้ยงปลา อาชีพปัจจุบันของประชากรเป็นการรับจ้างในโรงงานประมาณร้อยละ 80  นอกจากนั้นมีอาชีพออกเรือเล็กหาปลา กุ้งเคย              ภาวการณ์เงินของกลุ่มสัจจะฯบ้านง่ามยวน เริ่มก่อตั้งปี 2542 มีหุ้นสะสม 262,450 บาท จนถึงเดือนสิงหาคม 2550 มีจำนวน 3,752,650 บาท แสดงถึงความก้าวหน้าในการบริหารงาน  สำหรับกองทุนลดรายจ่ายวันละบาทเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2547 ภายใต้ชื่อ กองทุนบำนาญกลุ่มสัจจะฯบ้านง่ามยวน  ปัจจุบันมีเงินสะสมในกองทุน 188,371 บาท  กองทุนบำนาญฯเป็นการเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิกเพิ่มเติมจากสวัสดิการจากกลุ่มสัจจะฯ  เป็นสวัสดิการที่เน้นการเอื้ออาทรระหว่างสมาชิกด้านการเกิด แก่ เจ็บ ตาย <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">            เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคน แบ่งเป็น 2 ประการหลัก ได้แก่ 1) การให้รางวัลสำหรับสมาชิกที่ไม่เคยผิดนัดการส่งสัจจะและเงินกู้  ได้รับคะแนนความประพฤติดี ได้รับสิทธิพิเศษ ได้แก่ การลดดอกเบี้ยเงินกู้ 0.50 บาท  ค่าหมากแม่-กาแฟพ่อ 30 บาท/เดือน(สำหรับผู้ที่มีลูก)  ค่าทำบัญชีครัวเรือน 2) การลงโทษผู้กระทำผิดต่อสัจจะที่ให้ไว้ต่อกลุ่มฯ หากสมาชิกส่งคืนเงินกู้ไม่ตรงเวลา ตัดเงินปันผลร้อยละ 20/ครั้ง  เมื่อครบ 5 ครั้งไม่จ่ายเงินปันผลและสวัสดิการ  นอกจากนั้นยังมีนโยบายพัฒนาคนขยายขอบเขตไปทั่วทั้งตำบล นำร่องด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนแก่ทหารเกณฑ์  จำนวน 30 บาท/เดือน ระยะเวลาตามอายุการเป็นทหารเกณฑ์ เป็นการส่งเสริมให้รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวม   </p>            เป็นอีกหนึ่งกลุ่มองค์กรการเงินและสวัสดิการชุมชนที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาคุณภาพสมาชิก เน้นให้เกิดความเอื้ออาทรต่อกันในหมู่บ้าน      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถานการณ์องค์กรการเงินและสวัสดิการชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#องค์กรการเงินและสวัสดิการชุมชน#ง่ามยวน

หมายเลขบันทึก: 123527, เขียน: 30 Aug 2007 @ 17:00 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)