การประเมินอาจารย์๓ ระดับปฐมวัย

ข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งจาก สพท.นครปฐม เขต 1 ให้เป็นคณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์อาจารย์  3 ระดับปฐมวัย ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย

1.นายสมชาย มียินดี    ผอ. รร.วัดธรรมศาลา 

2.นายปริญญา สุ่มจินดา   ผอ.รร.วัดโพธิ์งาม

3.นางเบญจวรรณ พฤกษานันท์  ศน.สพท.นครปฐม เขต 1

ทีมประเมินได้ทำการประเมินอาจารย์ 3 ระดับปฐมวัย จำนวน 9 ราย

โดยประเมินจาก

1.การทำแผนการจัดประสบการณ์ และบันทึกหลังสอน

2.การจัดห้องเรียนที่มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้

3.การเก็บเด็ก

4.การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

จากการประเมิน พบว่า อาจารย์ระดับปฐมวัยที่ส่งผลงานเข้ารับการประเมินทุกคนมีความมุ่งมั่น วิริยะ อุตสาหะ และเพียรพยายามอย่างยิ่ง

ส่งผลให้การพัฒนาการศึกษาในระดับนี้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติอย่างแท้จริง

ผลการประเมินในช่วงสุดท้าย สพท.นครปฐม เขต 1 มีอาจารย์3 ระดับปฐมวัยเพิ่มขึ้นถึง  7 ราย ดังนี้

1.นางมัลลิกา เทียมเมือง   รร.วัดห้วยผักชี

2.นางชุลีพร วัฒนาวงค์     รร.บ้านคลองตัน

3.น.ส.สรพรรณ แก้วขาว    รร.บ้านหนองขาม

4.นางพัชรี เจริญสุข           รร.วัดปทุมทองสุทธาราม

5.นางจานุรักษ์ อิสระเสนีย์ รร.วัดดอนเตาอิฐ

6.นางบุญพา ไชโย             รร.วัดหนองปลาไหล

7.นางธีร์สุดา เล้าอรุณ        รร.อินทรศักด์ศึกษาลัย

คณะกรรมการประเมินและ สพท.นครปฐม เขต 1 ขอแสดงความยินดี

กับอาจารย์ 3 ระดับปฐมวัยทุกคนนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศน.เบญจวรรณ

คำสำคัญ (Tags)#อาจารย์ 3 ระดับปฐมวัย

หมายเลขบันทึก: 123452, เขียน: 30 Aug 2007 @ 14:38 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 10:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)