เรื่องเล่างานทันตฯ (11) เรื่องเล่าหมอแบ๊งค์ ศูนย์ฯ 9

ถึงแม้เราจะเป็นศูนย์ฯ เล็ก ความไม่พร้อมในหลายๆ อย่างในเรื่องของนโยบาย ความสะดวกสบาย แต่ก็คือ ทุกคนให้ความร่วมมือ ไม่ว่าจะเป็นงานต่างๆ พยาบาล เภสัช ในเรื่องงานฟันเทียมพระราชทาน งานรณรงค์นี่โครงการใหญ่มาก เตรียมกันหลายอาทิตย์ ทั้ง รพ.ช่วยกัน ธงก็ตัดเอง พิมพ์เอง เย็บเอง นั่นก็คือทีมงาน

 

หมอแบ็งค์นี่ต้องถือว่า หล่อสุดๆ และใหม่สดๆ เพราะละอ่อนสุดของวงการทันตฯ ศุนย์อนามัยละค่ะ ศูนย์อนามัยที่ 9 อยู่ที่พิษณุโลก หมอแบ๊งค์มาเล่าให้รุ่นพี่ และรุ่นพ่อฟังละค่ะคราวนี้ ...

 • ที่นี่มีทันตแพทย์ 3 คน ทำทั้งคลินิก และสาธารณสุขด้วย งานทันตฯ ก็ไม่ยาก จะทำหลัง 4 โมงเย็นครับ
 • งานนิเทศติดตาม จะออกเรื่องเด็กไทยทำได้ ช่วยในหมวดของ เด็กไทยฟันดี ประกวด รร. และออกทุกจังหวัด
 • ส่วนครอบครัวอบอุ่น ร่วมประเมินว่าครอบครัวเขาเป็นอย่างไร เรื่องสุขภาพฟัน ศูนย์เด็กเล็ก ไปหมด ตรวจสุขภาพประจำปี ออกหน่วย เราก็ไป
 • โครงการเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพใน รร. เขต 2 ได้เชิญผู้ชนะการประกวด ปี 2548, 2549 ระดับจังหวัด ระดับเขต และคณะครูอาจารย์ผู้สนใจมาเข้าร่วมมาชมงาน
 • เชิญผู้รับผิดชอบงานอนามัยใน สพฐ. เขต 2 ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดี เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานทันตฯ และ รพช. ด้วย ทันตบุคลากรจากกองทันตฯ ไปร่วมด้วย
 • ภายในงานมีนิทรรศการ การนำเสนอของ รร. ที่ชนะเลิศ ปี 2548, 2549 จะมีแต่ละหมวดมานำเสนองานของตัวเอง มีการแสดงของ นร. เรื่องทันตสุขภาพ ได้รับความร่วมมือจาก รร. อย่างดี เพราะว่าเราไม่มีค่าใช้จ่ายให้เขาเลย แต่เขายินดีมานำเสนอให้เรา และมีวงดนตรีมาเล่นด้วย การแสดงนิทานเรื่อง ส่งเสริมทันตสุขภาพ สาธิตประดิษฐ์สิ่งของจากหลอดยาสีฟัน สานเป็นตระกร้า โคมไฟ
 • ช่วงบ่ายก็มีเวทีกลุ่มย่อย ลปรร. ใน 3 หมวดกิจกรรม คือ ตามที่กองแบ่งไว้ 3 หมวด ก็ถอดบทเรียนออกมา ก็ได้มาว่า ทุกหมวดให้ความสำคัญในเรื่องวิสัยทัศน์ และนโยบาย ของผู้บริหาร จุดเริ่มต้นของเครือข่ายที่ชัดเจน ทุกภาคส่วนเห้นความสำคัญของปัญหา ต้องเริ่มจากไหน ก็ต้องเริ่มจากทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของปัญหาสุขภาพ แล้วถ้าเห็นปัญหาแล้ว แรงขับเคลื่อน และการสานต่อเกิดจากอะไร คือ ปัญหาด้านสุขภาพของ นร. ที่ลดลง ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดีขึ้น และการได้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมทันตสุขภาพ
 • ซึ่งจากเวทีนี้ผมได้รับรู้หลายๆ อย่างก็คือ การใช้คำว่า ภาคีเครือข่ายกับครู เขายังไม่รู้หรอก เขาถามว่า ภาคีเครือข่ายคืออะไร หมอ ... แม้แต่ สพฐ. ที่เชิญมาเขาก็บอกว่า เขาเพิ่งรู้ว่า ทันตฯ ทำอะไรบ้างกับใน รร. ก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือต่อไปมากขึ้น แต่ที่เน้นที่สุด ก็คือ ครูอยากให้ ผู้บริหารหรือ ผอ. เข้ามาร่วมด้วย
 • โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงวัย เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครองสิริราชสมบัติ 60 ปี … มีผู้ร่วมงานคือผู้สูงอายุ 750 คน ผู้เข้ารับพระราชทานฟันเทียม 120 คน วัตถุประสงค์เพื่อ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • และมีผู้สูงอายุเป็นแบบอย่างสุขภาพที่ดี เรามีการประกวดผู้สูงอายุฟันดี 80 ปี เขต 2 มีตัวแทนแต่ละจังหวัดมา 5 ท่าน วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันโรคในช่องปากผู้สูงอายุในเขต 2
 • มีการนิทรรศการให้ความรู้ในเครือข่ายต่างๆ ศูนย์อนามัยรับผิดชอบในเรื่องงานนิทรรศการในหลวง กับงานทันตกรรม โครงการฟันเทียม การส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ นิทรรศการภาคีสาระช่องปากผู้สูงวัย ในแต่ละหมวด ไม่ว่าจะเป็นในด้านของเครือข่าย บุคลากร ตัวผู้สูงอายุต่างๆ มีนิทรรศการภายในงาน (ผมไม่ได้อยู่งานเลย จัดเสร็จแล้วก็ไป) เราไม่ได้ทำฝ่ายเดียว มีฝ่ายเภสัชของ รพ. มาช่วยด้วย เราทำงานแบบบูรณาการ ของแรงและความคิด ทำให้สุขภาพช่องปากดีด้วยวิถีชาวบ้าน คือ มีสมุนไพรอะไรบ้าง ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมดำเนินงานมากเลย สมุนไพรที่มีผลต่อสุขภาพช่องปากมีอะไรบ้าง คุณยายที่สนใจก็มานั่งจด เรามีสรรพคุณนี้มีอะไรบ้าง ... นิทรรศการฟันดีเพราะสมุนไพร มีคุณลุง สมองชาวบ้านมาอธิบายสมุนไพรที่ใช้ มาอธิบายใช้ยังไง บดยังไง เราบูรณาการกับงานโภชนาการ อาหารผู้สูงอายุ ว่าคนใส่ฟันเทียม ควรมีการรับประทานอาหารยังไง
 • และมีประกวด 80 ปี เชิญผู้สูงอายุมา และเล่าว่า ท่านดูแลสุขภาพช่องปากยังไง ถึงได้มีฟันดี อธิบายว่าแปรงฟันยังไง ดูแลยังไง ลูกหลานช่วยดูแลอย่างไร กินอะไรเป็นประจำ นอกจากนั้น ก็มีคณะทันตฯ มาออกนิทรรศการ เรื่อง ชนิดของฟันเทียม ดูแลฟันเทียม ออกหน่วยสาธารณสุขจังหวัดในเขต 2 5 จังหวัด มาจัดซุ้มกิจกรรมทันตสุขภาพ ทันตแพทยสภา คอลเกต ก็สนับสนุนแปรงสีฟัน ยาสีฟัน แจกให้กับผู้สูงอายุ
 • โครงการต่อยอดจาก 21 ตุลาคม เฉพาะทันตสาธารณสุข คือ โครงการ รพ. ส่งเสริมสุขภาพร่วมใจบริการ แด่สมเด็จย่า เทิดไท้องค์ราชันย์ … จากแนวคิดในเรื่องงานวันที่ 21 ตุลาคม ที่สมเด็จย่าทรงพระเมตตาให้ปวงประชามีสุขภาพฟันดี และจากงานปีนี้เป็นปีที่ 2 และกระแสเรื่องตามรอยพระยุคลบาทปีที่แล้ว
 • เราก็เลยสรุป และรวมกันว่า เราจะทำอย่างไรดี ตอนแรกห้องฟันจะทำฟันอย่างเดียว พอเข้าไปในที่ประชุม รพ. ก็ เออ เขาอยากร่วมด้วย เลยมุ่งเน้นส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม และบูรณาการ โดยจะมีการออกไปทำหลายที่ เช่น ออกไปบริการในห้างสรรพสินค้า 20 ตุลา ทำที่ รพ. ศูนย์อนามัย และไปทำที่สวนสาธารณะด้วย ริมแม่น้ำน่าน มีอะไรบ้าง ก็มีสอน และสาธิตการตรวจมะเร็งปากมดลูก ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย การออกกำลังกายอย่างพอเพียง ให้บริการสุขภาพต่างๆ สุขภาพจิต นิทรรศการตามรอยเท้าพ่อ น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ สวนสมุนไพรเพื่อเกษตรทฤษฎีใหม่ นี่ก็คือ ของฝ่ายเภสัช ความพอเพียงกับการส่งเสริมสุขภาพ นี่เป็นงานส่งเสริม
 • ทันตฯ ก็จะมีตรวจสุขภาพปกติ ทำฟัน ให้บริการต่างๆ มีผลิตสื่อออกมา คือ แผ่นพับตามรอยพระยุคลบาท ฟันสะอาดสุขภาพดี และน้อมนำทศพิธราชธรรมของในหลวง มาลองประยุกต์ในการส่งเสริมทันตสุขภาพได้อย่างไร เรื่องของตามรอยพระยุคลบาท ปีหน้าจะมีการต่อยอด เป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ
 • ความภูมิใจ ... งานที่ทำท้าทาย กับการที่ผมเพิ่งมาใช้ทุนปีแรกก็ลงที่นี่เลย ท้าทาย และเหนื่อย จบ มศว. และพอมาเจอ ถึงแม้เราจะเป็นศูนย์ฯ เล็ก ความไม่พร้อมในหลายๆ อย่างในเรื่องของนโยบาย ความสะดวกสบาย แต่ก็คือ ทุกคนให้ความร่วมมือ ไม่ว่าจะเป็นงานต่างๆ พยาบาล เภสัช ในเรื่องงานฟันเทียมพระราชทาน งานรณรงค์นี่โครงการใหญ่มาก เตรียมกันหลายอาทิตย์ ทั้ง รพ.ช่วยกัน ธงก็ตัดเอง พิมพ์เอง เย็บเอง นั่นก็คือทีมงาน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Dent's Story

คำสำคัญ (Tags)#กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย#ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก

หมายเลขบันทึก: 123410, เขียน: 30 Aug 2007 @ 13:11 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)