ต.อ.น.ป.โพลลงประชามติ รธน 50

       จากการสำรวจความดิดเห็นประชาชน เรื่อง การลงประชนมติร่างร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ 2550  : ควรเห็นชอบหรือไม่  ในระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม  2550  โดยคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานี เพื่อฝึกการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประกอบการศึกษาในรายวิชา ส 31101  สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนทุกคน จากแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา จำนวน ทั้งสิ้น 117  ฉบับ  สามารถจำแนกความคิดเห็น  ได้ดังนี้        ทราบวัน/เวลา ที่จะไปใช้สิทธิออกเสียงลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับ 2550 ทราบ  ร้อยละ98.29    ไม่ทราบร้อยละ     1.71, ท่านติดตามเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงประชามติจากแหล่งใด  โทรทัศน์ร้อยละ   76.22   วิทยุร้อยละ  7.69  หนังสือพิมพ์ร้อยละ   9.79  จากการพูดคุยร้อยละ 6.90 ,ท่านได้รับร่างรัฐธรรมนูญที่ สสร  ส่งไปยังบ้านหรือยัง  ได้รับแล้วร้อยละ  86.32 ไม่ได้รับร้อยละ13.68, ท่านได้ศึกษาร่างรัฐธรรมนูญแล้วหรือยัง  อ่านทั้งเล่มร้อยละ  5.98  อ่านบางส่วนร้อยละ79.50   ยังไม่ได้อ่านร้อยละ  20.52, ท่านคิดว่าจะไปใช้สิทธิออกเสียงลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ หรือไม่  จะไปใช้สิทธิร้อยละ  76.92  จะไม่ไปร้อยละ  3.41 ยังไม่แน่ใจร้อยละ  19.67,  ท่านคิดว่าควรเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับ  2550  หรือไม่  ควรเห็นชอบคิดเป็นร้อยละ  46.15 ไม่แน่ใจร้อยละ 48.71   ไม่ควรเห็นชอบร้อยละ  5.14                                                                                                 กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ต.อ.น.ป.โพลลงประชามติ รธน

คำสำคัญ (Tags)#km#นวัตกรรมการศึกษา#ศน.km#kmobec#obeckm#แมงมุม1#mangmoom1#สพท.ปทุมธานี เขต 1#kmศน.#เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานี

หมายเลขบันทึก: 123364, เขียน: 30 Aug 2007 @ 11:01 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 00:16 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)