Cares Thai Action

Sukajan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Cardiac Rehab
 
  Cares Thai Action
 
 	ชมรมฟื้นฟูหัวใจ ( Cares Thai ) โดยมีพลเอกนายแพทย์ ประวิชช์ ตันประเสริฐ เป็นประธาน 
 ได้ดำริที่จะทำโครงการฟื้นฟูหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจระดับปฐมภูมิ และ ทุติยภูมิ โดยใช้ต้นแบบจาก
 Euro Action ผสมผสานกับวัฒนธรรมองค์กรในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ป่วยโรคหัวใจ
 และญาติ หรือผู้ป่วยที่มีกลุ่มเสี่ยงต่อโรคหัวใจ ได้เรียนรู้และดูแลตนเองอย่างถูกต้อง โดยผู้ป่วยและญาติ
 ที่เข้าโครงการ Cares Thai Action ( ยังหาชื่อภาษาไทยที่เหมาะสมไม่ได้ ) จะได้รับข้อมูลข่าวสาร
 เรียนรู้ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ การดูแลตนเองเรื่องอาหาร ออกกำลังกาย คลายเครียด งดบุหรี่ และทำความเข้าใจ
 เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง ใช้เวลา 1 ปีในการติดตามและประเมินผล โดยดูผลการเปลี่ยนแปลงของ ชีพจร 
 ความดัน
 โลหิต น้ำตาลในเลือด ไขมันดีและเลว สมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุด และ B A1c
 	เบื้องต้นได้เริ่มลองทำกิจกรรมต้นแบบนี้ 5 โรงพยาบาล คือ ปิยเวท วิชัยยุทธ พระราม9
 รามาธิบดี และ ราชวิถี โดยมีการประชุมเตรียมงานและทำความเข้าใจในโครงการ ณ ห้องประชุมสมาคมแพทย์
 โรคหัวใจแห่งประเทศไทย วันที่ 28 สิงหาคม 2550 เวลา 13.00 - 15.00 น. ซึ่งทีมฟื้นฟูหัวใจประกอบด้วย
 แพทย์โรคหัวใจ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักโภชนาการ
 แต่ละโรงพยาบาลอาจนำไปปรับตามความเหมาะสมและความพร้อม จะติดต่อสื่อสารผ่านทาง
 โทรศัพท์ e-mail หรือ blog นี้ อีก 2 เดือนจะนัดพบกันเพื่อแจ้งความคืบหน้า อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Rehab

คำสำคัญ (Tags)#cardiac rehab

หมายเลขบันทึก: 123234, เขียน: 29 Aug 2007 @ 23:22 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 23:22 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)