กลับมาแล้น หลังจากหายหน้าหายตาไปนานนะครับตอนนี้ข้าพเจ้าได้กลับมาทำหน้าที่เพิ่มความรู้ให้กับทุกๆ ท่านอีกครั้งแล้น