เป้าหมายของเศรษฐกิจพอเพียง....คืนสู่ฐานราก

คืนสู่ฐานราก....Back to the sources......

เป้าหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มุ่งเน้นที่ การเอาตัวรอด เป็นฐาน  มุ่งสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนที่พอเพียง จากเล็กไปหาใหญ่  จากง่ายไปหายาก  จากน้อยไปหามาก (ที่ไม่เกินกำลัง) แล้วไม่เน้นที่การแข่งขันกัน   โดยดำเนินกิจกรรมไปอย่างไม่เร่งรีบ ได้ผลผลิตที่ควรได้อย่างมีประสิทธิภาพ(ไม่ขาดคุณภาพ) แต่ไม่เน้นปริมาณ........นั่นเป็นการพอเพียงของเกษตรกร    เมื่อเลี้ยงตนเองแล้วเหลือ ก็เชื่อมทุนกัน (สหกรณ์ หรือวิสาหกิจชุมชน)   สุดท้ายคือ ยั่งยืน

เพราะฉะนั้น ความเข้าใจเรื่องของ เศรษฐกิจพอเพียง ในการปฏิบัติจึงมีความยากที่จะเข้าใจ.......

เหมือนว่าหนึ่งเราต้องเข้าใจก่อนว่า  เราเป็นใคร? (พื้นฐานมาจากเกษตรกร) ถ้าเป็นพ่อค้าก็ควรไปศึกษาเรื่องการค้า เอาพื้นฐานหลักเป็นตัวตั้งแล้วคิด .....เกษตรกรกับพ่อค้า .เหมือน ม้ากับวัว  โดยสรีระ คล้ายกันกินหญ้าเหมือนกัน  เราจะเอาวัวไปวิ่งแทนม้า ก็ได้ชั่วคราว ประมาณ 5 กิโลเมตร(เหมือนวัวชน หรือวัวลานของเพชรบุรี) แล้วเอาม้ามาไถนาก็ได้บางครั้ง แต่ไม่นิยมกัน.....

"วัวประโยชน์นำมาไถนา   ม้าประโยชน์ไว้วิ่งในสนามและสงคราม"  สิ่งใดก็มาแทนสิ่งใดได้ไม่ถาวร

สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน อดีตเคยทำงานพัฒนาชนบทกับชาวบ้านมาพอสมควร  ผลักดันให้เกิดความคิดเรื่องการพึ่งตนเองในทุกด้านของชุมชน  สนับสนุนให้จัดการทรัพยากร   หนุนเสริมให้ทำวิสาหกิจชุมชน ไม่ใช่ธุรกิจชุมชน(เกษตรกรจะได้ไม่ต้องทำหน้าที่พ่อค้า).......เป็นต้น

เน้นการทำข้อมูล และการทำแผน โดยยึดหลัก ขยัน ,อดออม,ประหยัด,ซื่อสัตย์,ยุติธรรม เป็นต้น.........

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน#สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน#คืนสู่ฐานราก#การพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเอง

หมายเลขบันทึก: 122610, เขียน: 28 Aug 2007 @ 10:14 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 02:40 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)