ศรช.เฉลิมพระเกียรตื ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอลำทะเมนชัยได้จัดตั้ง " ศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "  ขึ้นที่บ้านหนองบัววง ต.ขุย กิ่ง อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา โดยได้ประสานความร่วมมือระหว่าง กศน.ลำทะเมนชัย และ เทศบาลตำบลหนองบัววง เพื่อขับเคลื่อนให้ทั้ง 8 หมู่บ้านในเขตเทศบาลได้เรียนรู้ " หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  "  สามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพได้ ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำประชาคม ความต้องการของชุมชน นำมาสรุปความต้องการ จัดการเรียนรู้ในการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย การออม  การเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำ " ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง " เป็นเงิน 100,000 บาท ซึ่งบุคลากรครูของศูนย์ฯได้ร่วมกับหมู่บ้านทั้ง 8 หมู่บ้าน(หมู่บ้านละ 1 คน)จัดทำโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลหมู่บ้านละ 100,000 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 800,000 บาท โดยได้บรรจุในแผนพัฒนาของเทศบาลแล้ว กำลังรอการพิจารณาจากสภาเทศบาล.... ไปยังblogรองรัฐเขตhttp://gotoknow.org/blog/rattaket/116946

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน กศน.

คำสำคัญ (Tags)#เศรษฐกิจพอเพียง#กศน.ลำทะเมนชัย#พีรฉัตร

หมายเลขบันทึก: 122419, เขียน: 27 Aug 2007 @ 14:43 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:05 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (2)

ยินดีต้อนรับสู่ G2K ครับ กศน.จะมีสีสันขึ้นหากหันมาใช้บล็อกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครับ

สวัสดีครับ

      ผมอบรมรุ่น 5 ยินดีที่ได้รู้จัก ครับ