ยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก กทม. พร้อมด้วยผอ.รอง ผอ.สพท.พิษณุโลก เขต 1

โรงเรียนประสบความสำเร็จด้านจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม

 ยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
พร้อมด้วยผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพิษณุโลก เขต 1
เมื่อวันศุกร์ 24 สิงหาคม 2550
เวลา 16.30 น.

 

  นับเป็นเกียรติแก่โรงเรียนเซนต์นิโกลาสเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงให้เกียรติมาเยี่ยม
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรุงเทพมหานคร
1. นายสุภัทร  พันธ์พัฒนกูล  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. นายอนุศักดิ์  อายุวัฒนะ  นักวิชาการ 8 ว. สำนักงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. นายธำรงศักดิ์ ธำรงเลิศฤทธิ์  นักวิชาการ 8 ว. สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
4. นายเจษฎา แช่มประเสริฐ  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3
ผู้บริหารจากเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก
1. นายเทียนชัย  จูเจี่ย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1
2. นายประกอบ  กุลเกลี้ยง  รองผู้อำนวยการ
3. นายสุรัตน์  ศรีดาเดช  รองผู้อำนวยการ
4. นายสุรชัย  นุ่มมีชัย  รองผู้อำนวยการ
นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้ากลุ่มงานอีก 4 ท่าน
ฝ่ายโรงเรียนนำคณะกรรมการบริหารเต็มคณะให้การต้อนรับได้แก่
1. บาทหลวงประจวบโชค  ตรีโสภา  ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตเจ้าของ
2. ซิสเตอร์ ไอรีน ฉวีวรรณ  เชาวน์ดี  ผู้จัดการ
3. นายสุรสิทธิ์  นมัสโก  ครูใหญ่
4. นางนลินี  โพธิติ  ผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายจิตตาภิบาล
5. นางสาวดวงเดือน นันทพฤทธิ์  ผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายปกครอง
6. นางสาวจันทรรัตน์  รัตนา  ผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายบริการ
7. นางสาวสุวรรณา  งามสิทธิโชค  ผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายสองภาษา
8.  นายประเสริฐ  จำปาแดง  ผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายบริหารจัดการ
สิ่งที่ต้องบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของโรงเรียนคือ
1. ใช้เรือนรับรองทรงไทยเป็นปฐมฤกษ์
2. ติดตั้งเครื่องโฮมเธียร์เตอร์และใช้งานอย่างเป็นทางการเป็นปฐมฤกษ์
3. ติดตั้งสัญญาณไวเลสเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายพร้อมใช้งานได้ทันที
4. การนำเสนอประวัติและผลงานโดยนายสัญญา  ธรรมวงค์ ผ่านจอขนาด 50 นิ้ว
อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด
5. เป็นการต้อนรับคณะกรรมการที่มาตรวจเยี่ยมที่ใช้เวลารอคอยนานที่สุดคือตั้งแต่บ่ายโมง
จนกระทั่งมาถึงโรงเรียนจริงบ่ายสี่โมงครึ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียนเซนต์นิโกลาส#edkm#erkm#เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1

หมายเลขบันทึก: 122221, เขียน: 26 Aug 2007 @ 20:41 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)