การทำอย่างทีละน้อย

ทำอย่างทีละน้อย ค่อย ๆ ทำ

    การที่มนุษย์แตกต่างจากสัตว์อื่น ๆ ก็คือ การคิด และการที่เราใช้ความคิด มักจะนำไปสู่การหาข้อเท็จจริง หรือหาข้อพิสูจน์ ตามทางเลือกที่เราคิดว่า น่าจะ " " แล้วสรุปเป็นทางที่เราเลือกที่จะปฏิบัติ หากแต่การที่เราจะเลือกเส้นทาง หากไม่มีอคติ และยึดในเส้นทางสายกลาง และเพื่อผลประโยชน์ของคนอื่นแล้ว ไซร์ ย่อมได้ผลที่ดีเสมอ

    การที่คนเราเลือกแล้ว หากเราไม่ลงมือทำ เราคงจะยังไม่เจอปัญหา ก็เป็นเรื่อง แค่ plan หรือ project หรือ พูดเท่ห์ ว่า ได้คิดไว้แล้ว แต่หากกระบวนการที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายได้ถูกกระบวนการของการ ค้นหาข้อมูล หลักฐาน หรือ ข้อเท็จจริงบางประการนั้น เป็นผลให้เชื่อแน่ว่าทางที่เดินนั้นเป็นเส้นทางที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุดแล้วในสถานการณ์ นั้น ๆ หรือ บริบทนั้น ก็ต้องเดิน ทางไป และ ทำอย่างทีละน้อย  ค่อย ๆ ทำไป

    การคิดแบบตะวันตกและตะวันออกแตกต่างกัน maga project หรือ มดงาน อันไหนควรเลือกทำก่อน แต่หากการรอจะทำให้ช้า ไป หรือความสำเร็จกับองค์กร ไม่ก้าวหน้าไป เราต้องดำเนินการอย่างไร

   ex การช่วยเหลือ คนซึ่งจะต้องตายอยู่ต่อหน้า หากไม่ช่วยทันที และตัดสินใจให้เร็ว ชีวิตและทรัพย์สินของเขาก็อาจ จะไม่สามารถช่วยเหลือได้ (ต้องรออะไรอีก สิ่งไหน สำคัญกว่า การจัดระบบความคิด การคิดถึงกฎเกณฑ์หรือไม่) เป็นต้น

    ex การที่จะวางแผนการดำเนินชีวิตและเดินในเส้นทางที่น้อยคนนักจะทำได้ หากแต่ไม่ มี ธรรม เข้าช่วย มีแค่ความรู้ ก็มักจะไม่สามารถมีแรงขับเคลื่อนไปได้ ธรรม คือ อะไร แรงสนับสนุน คือ อะไร

    ธรรม คือ ข้อปฏิบัติ สิ่งที่ดี สำหรับให้ปฏิบัติอันจะนำไปสู่การเกิดประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่น

     แรงสนับสนุน คือ การเพื่อน ร่วมงาน คนในองค์กร ที่คิดถึงนโยบายที่ผู้บริหารได้วางไว้ หรือตั้งเป้าหมายได้วางไว้แล้วและช่วยกันให้เดินไปในเส้นทางที่ได้วางไว้ หากแม้นได้ถูกเลือกมาเป็นผู้บริหารแล้ว ยับไม่มีแนวทางที่ชัดเจนผุ้น้อย ก็อยู่ลำบากเพราะไม่รู้จะเดิน หรือจะยึดหลักปฏิบัติอย่างไร

    การได้รับแรงขับเคลื่อน จากผุ้บริหารทำให้ ผู้น้อย สามารถขับเคลือนไปได้เพราะการทำงานย่อมตั้งเป้าความสำเร็จของงานเอาไว้ หากไม่รู้แน่จะมีแนวทางการเดินเช่นไร ก็จะลำบากมากขึ้นทำให้ไม่ชัดเจน การทำงานก็จะอยู่แบบ ซักกะตาย (หากมีลูกน้องไฟแรง)

    ทำอย่างไร เราจะสามารถให้การทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางได้ ?

    ก็คือ การทำทีละน้อย ๆ ค่อย ๆ ทำ ทำทันทีที่มีโอกาส ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้องานว่า เป็น งานเร่งด่วนหรือไม่ ซึ่งเราต้องจัดเรียงความคิดเอง และ จัดว่างานประเภทไหนสำตัญที่สุด และต้องกระทำก่อน ถ้าพูดว่า งานราชการ ก็จะมี ด่วน ด่วนที่สุด เป็นต้น

  และที่สำคัญการทำงานจะทำให้สำคัญมากยิ่งขึ้นต้องทำให้ผู้น้อยคิดว่า งานนั้น สำตัญไฉน ? หาก ทำให้ผู้น้อยคิดว่างานที่ควรทำ ก็ต้องทำ หรืองานที่ไม่ควรทำ กลับทำก่อน ก็จะแย่ ศาสตร์ไหน ศิลป์ใด ช่วยได้

   เปล่าเลย หาก แม้น ผู้น้อยไม่คิด ที่จะทำ งานไหน ๆ ก็ไม่สำเร็จ !

   ทำอย่างไรละ ?

   Ex . เมื่อเราชอบผู้หญิง คนหนึ่งเราต้องรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเธอ หรือรู้ว่าจะทำอย่างไร ถึงจะทำให้เธอรู้สึกดีกับเราเป็นต้น

   ตย. ที่ผ่านมา ต้องใช้จินตนาการ ซึ่งคนทุกคนผ่านมาแล้ว ทั้งนั้น ซึ่งได้ข้อสรุปว่า หากเราตั้งใจจะทำอะไรในโลกนี้ ทุกคนสามารถกระทำสำเร็จได้ทั้งแต่ขึ้นอยู่ว่า เขาจะใช้ความสามารถของตนเองเต็มที่ หรือเปล่า ต้องใช้แรงขับเคลื่อนหรือไม่

 

ที่กล่าวมา ทั้งหมด เป็นส่วนหนึ่งของการทำทีละน้อย ๆ ค่อย ๆ ทำ นี่เป็นเป็นเพียงทัศนคติ และการมองบางมุมเท่านั้น

พล 24 ส.ค. 50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้น

คำสำคัญ (Tags)#ทำทีละน้อย ๆ ค่อย ๆ ทำ

หมายเลขบันทึก: 121732, เขียน: 24 Aug 2007 @ 12:33 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:02 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)