ขายเหล้ามีสิทธิติดคุก

     ทุกวันนี้เด็กและเยาวชนกระทำความผิดอาญามากขึ้น  โดยเฉพาะความผิดเล็กน้อย  เช่น  แก๊งค์ซิ่งแข่งรถกวนเมือง  การทะเลาะวิวาท  ไปจนถึงความผิดอาญาฉกรรจ์ การกระทำผิดข่มขืน  รุมโทรมหญิง  การจี้ปล้น สาเหตุหลักคงเป็นเพราะขาดความอบอุ่นในครอบครัวหรือมีเพื่อนฝูงไม่ดี  แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการดื่มสุราของมึนเมาทำให้เด็กซึ่งอ่อนต่อโลกอยู่แล้ว ขาดสติและถูกชักจูงไปในทางที่ไม่ดีได้ง่ายขึ้น  ดังนั้นกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจึงรณรงค์ห้ามขายสุราให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า  18  ปี  ซึ่งหากใครฝ่าฝืนจะมีความผิดโดยจำคุกสูงถึง  3  เดือน  ปรับมากถึง  30,000  บาท  หรืออาจจะโดนทั้งจำคุกและปรับ

ประกันตัวเด็กทำอย่างไร

     เมื่อผู้ปกครองทราบว่าลูกหลานของตนเองถูกจับกุมตามปกติต้องรีบติดต่อตำรวจที่เป็นพนักงานสอบสวนที่ต้องรับผิดชอบคดีนั้นและสามารถขอประกันตัวเด็กออกมาได้  แต่ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้พร้อมในการยื่นต่อเจ้าพนักงานเมื่อได้รับการประกันตัว  ต้องทำสัญญาประกันวางเงิน  วางหลักทรัพย์ค้ำประกันแล้วสามารถรับตัวเด็กออกไปได้

ประกันตัวเด็ก  24  ชม.

     เด็กและเยาวชนไปกระทำความผิดอาญา เมื่อถูกตำรวจจับกุมแล้วต้องนำไปส่งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้ควบคุมตัวไว้เพื่อได้สอบสวนและดำเนินคดีต่อไป  แต่อย่างไรก็ตามเมื่อศาลยังไม่ตัดสินว่ามีความผิด ต้องถือไว้ก่อนว่าผู้นั้นบริสุทธิ์และมีสิทธิได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือประกันตัว  ได้แก่  ปัญหาคือ พ่อแม่ผู้ปกครองจะทราบว่าลูกไปทำความผิดก็หมดเวลาไม่สามาถประกันตัวได้แล้ว  แต่ตอนนี้กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้เตรียมเจ้าหน้าที่ประจำสถานพินิจฯ ทุกแห่งเพื่อให้บริการประกันตัวเด็กได้ตลอด  24  ชั่วโมง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon-probationความเห็น (0)