หลุมพรางดักมนุษย์

วันนี้วันพระ

หลุมพรางดักมนุษย์
    ลูกหลานเยาวชน ทราบไหมว่าคนเราทุกคน ย่อมต้องการให้ชีวิตของตนมีความสุขทั้งทางโลกทางธรรม
ในทางโลกคือในด้านการเรียน ( ปริญญาตรี ) การทำงานและอื่นๆ อยากให้มีความเจริญก้าวหน้า ประสบผลสำเร็จตามที่มุ่งหวัง
และความสุขในทางธรรม คือจิตใจผ่องใส สงบสดชื่น ลดความโลภ โกรธ หลง ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
ศูนย์เรียนบ้านเม็กดำ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ขอนำเสนอความรู้เกี่ยวกับ ธรรมะ เพราะวันนี้เป็นวันพระ วันที่ 21 สิงหาคม 2550 ในเรื่อง

" หลุมพรางดักมนุษย์ " ในสังคมที่เรียกว่า มีความเจริญก้าวหน้า นี้มีสิ่งยั่วยุ กล่อมจิตใจของคนมากมายหากไม่ระมัดระวังทำให้ถูกต้องและพอเหมาะพอดีแล้วก็จะมีโทษ อย่างเช่นสังคมการเมือง จะทำให้เกิดความประมาทนำความพินาศมาให้ตนเองและผู้อื่น ที่ไม่รู้เรื่อง
หมายความว่า สิ่งที่ประโลมใจ ให้ชุมชื่นช่วยให้ลืมทุกข์ หลบปัญหาได้ชั่วคราว ดังนั้นไม่แก้ปัญหาหรือความทุกข์ ที่สาเหตุอย่างแท้จริง จึงไม่ได้ทำให้ทุกข์และปัญหาต่างๆ หมดไป ถ้ามัวเพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านี้ ก็จะทำให้เกิดความเสื่อมความพินาศในที่สุด
    บางอย่างมีโทษร้ายแรง หาประโยชน์ไม่มี เช่น " อบายมุข " สุรายาเสพติดทั้งหลายความเพลิดเพลินในการพนัน การหมกมุ่น สำส่อนทางเพศ การมั่วสุมต่าง ๆ ตลอดจนการเกียจคร้านทำการทำงาน
    บางอย่างมีประโยชน์อยู่บ้าง เช่นวันนี้เป็นวันพระถ้าเราจักคิดที่จะทำความดี ก็ทำได้ รวมถึงการสนุกสนาน
บันเทิง ดนตรีกีฬา ที่ไม่เป็นพิษภัย หรือก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น ก็อาจจะช่วยพักใจคลายทุกข์

    สรุปง่าย ๆ ก็คือ " หลุมพรางสำหรับดักมนุษย์ "  ที่ทำให้คนเราตกลงไปแล้วมักจะเป็นคนอยู่ ๓ อย่าง คือ
    ๑  ความสุข
    ๒  ความสำเร็จ
    ๓  ความดีงาม
    คนที่มีความสุขแล้ว มักจะติดเพลินอยู่ในความสุข ชอบผลัดวันประกันพรุ่งไม่คิดจะลุกขึ้นมาขวนขวายทำอะไรให้ก้าวหน้าไปอีก เพราะติดอยู่กับความสบายนั้น
    คนที่มีความสำเร็จแล้ว คือ
ประสบ ลาภ ยศ สรรเสริญ ร่ำรวย
    คนที่ก้าวหน้าไปในความดีงาม มักเกิดความภูมิใจ พอใจในความดีงามที่ตนเองไปถึงหรือมี
การพัฒนาตนเองไปสู้ความดีงามที่สูงขึ้นไป
    พระพุทธเจ้าสอนให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท คือเมื่อประสบความสุขความสำเร็จ ความดีงาม ให้รู้เท่าทันในความไม่แน่นอนนั้นและรู้ว่าสิ่งที่ได้มาเป็นเพียงเครื่องมือ ในการที่จะสร้างประโยชน์ เพื่อทำสิ่งดีงามแก่ตนเองและผู้อื่นให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ไม่หยุดแค่นั้น
กลุ่ม 9 นาดูน เขียนเรื่องเล้าไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อน เพราะวันนี้วันพระ จะไปทำบุญที่วัด
มีการงานมีตำแหน่งก็เกิดความเฉื่อยชา เสวย วิบาก แห่งความสำเร็จนั้น ไม่คิดทำอะไรอีก ลำพองมัวเมาใช้ทรัพย์ หรืออำนาจข่มขู่คุกคาม  ทำให้คนอื่นเดือดร้อน

 %e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%99 การทำบุญถวายทาน

 %e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3 การทำบุญกรวดน้ำรับพร

 รูปภาพประกอบการทำบุญที่วัด เห็นแล้วอบอุ่นทั้นกายและจิตใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นาดูน กลุ่ม9

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น

หมายเลขบันทึก: 120938, เขียน: 21 Aug 2007 @ 09:34 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)