ของดีที่มีอยู่..(การใช้ภูมิปัญญาที่หลากหลายในไร่นาสวนผสม)

การภูมิปัญญาที่หลากหลายในไร่นาสวนผสมของเกษตรกร ลดต้นทุนและพึ่งพาตนเองได้

          หลังการเข้าร่วม KM สัญจร ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดพิจิตร เครือข่ายฯ ของจังหวัดพิจิตร ได้นำเสนอกิจกรรมที่ดีๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกิจกรรมหนึ่งที่นำเสนอคือ เกษตรรวมมิตร(ผสผสาน)  เลยนึกขึ้นได้ว่า คุณลุงสงัด มังคะละ  เกษตรกรดีเด่นกิจกรรมไร่นาสวนผสมของ จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อปี 2543 จากอำเภอไทรงาม  มีการใช้ภูมิปัญญาที่หลากหลายในไร่นาสวนผสมของตนเอง และประสบผลสำเร็จ สามารถลดต้นทุนและพึ่งพาตนเองได้ในการผลิต  ตัวอย่างของภูมิปัญญาของคุณลุงสงัด  เช่น การใช้กิ้งก่าป้องกันและกำจัดแมลง การเลี้ยงผึ้งเพื่อช่วยในการผสมเกสร เป็นต้น  ซึ่งทางช่อง 7 สี เคยมาถ่ายทำเพื่อเผยแพร่มาแล้ว

          จึงขอนำกิจกรรมของคุณลุงสงัดที่ได้เคยเสนอทางเว็ปไซต์ของสำนักงานเกษตรจังหวัด (ลิงค์  http://kamphaengphet.doae.go.th/know-hon/know-hon_03.htm

           วันหลังหากมีเวลาจะไปเยี่ยมเยียนคุณลุงสงัด  เพื่อค้นหาของดี หรือภูมิปัญญาของคุณลุงสงัดเพิ่มเติม  เป็นอีกภูมิปัญญาหนึ่งที่จะนำมา ลปรร.กับเกษตรกรของจังหวัดกำแพงเพชร  ไห้สามารถจัดการไร่นาสวนผสม และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไปนะครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (0)