Web Accessibility

เป็น Website เพื่อบริการให้ทุกคนได้เข้าถึงข้อมูลโดยเท่าเที่ยมกัน
สวัสดีครับ  เรื่องเล่าชาวสรรพากรวันนี้ ผมนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกรมสรรพากรในเรื่องWeb Accessibility  ซึ่งเป็นWebsite เพื่อบริการให้ทุกคนได้เข้าถึงข้อมูลโดยเท่าเที่ยมกัน ลองมาดูรายละเอียดข้างล่างนี้นะครับ

Web Accessibility คืออะไร

 

 

              เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึง ( Web Accessibility ) หมายถึง เว็บไซต์ที่สามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงอุปสรรคในการรับรู้ข่าวสาร เช่น ความพิการทางด้านการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหวส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายที่ไม่สามารถทำได้ เป็นต้น โดยมีการกำหนดแนวทางมาตรฐานในการออกแบบเว็บไซต์ เพื่อแก้ปัญหาของการเข้าถึงข้อมูล เช่นคนพิการทางการมองเห็นไม่สามารถอ่านข้อมูลด้วยประสาทตาได้ จึงต้องมีทางเลือกอื่นสำหรับผู้พิการกลุ่มนี้ ซึ่งอาจจะเปลี่ยนข้อมูลในรูปตัวอักษรให้เป็นข้อมูลเสียงแล้วใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือพิเศษในการอ่านหน้าจอบนการแสดงผลของบราวเซอร์ ณ ขณะนั้น

 

              ทั้งนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับคนพิการทางการมองเห็นที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ในการศึกษาหาข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างมากมายนั้น คือกลุ่มคนพิการดังกล่าวจำเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือพิเศษ ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการอ่านออกเสียง ที่เรียกว่า โปรแกรมอ่านออกเสียงหน้าจอ หรือ Screen Reader แต่โปรแกรมไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน อันสืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาเว็บไซต์ที่สลับซับซ้อนและหลากหลายจนเกินกว่าที่ตัวโปรแกรมจะทำหน้าที่ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ทั้งหมด

 

              กรมสรรพากรได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ที่รองรับต่อการใช้งานของผู้พิการ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานขององค์กรกลางที่ทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางมาตรฐานในการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้นั่นก็คือ  World Wide Web Consortium ( W3C ) 

 

จะทราบได้อย่างไรว่า “เว็บไซต์ไหนที่ทุกคนเข้าถึงได้”

 

 

              การที่จะทราบว่าเว็บไซต์ใดเป็นเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้นั้น ให้สังเกตจากสัญลักษณ์กำกับที่ส่วนท้ายของหน้าเว็บนั้น ๆ ซึ่งเป็นการแสดงให้ทราบว่าได้ผ่านการตรวจสอบความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลได้ ตามแนวทางมาตรฐานในการพัฒนาเว็บให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ที่เรียกว่า Web Content Accessibility Guideline 1.0 หรือ WCAG 1.0 ซึ่งเป็นมาตรฐานขององค์กร World Wide Web Consortium (W3C)

 

สำหรับสัญลักษณ์ที่แสดงนั้นจะแบ่งระดับความสามารถในการเข้าถึงเป็น 3 ระดับด้วยกันคือ

 

1. Level A

2. Level Double-A

3. Level Triple-A

 

ความหมายของแต่ละ Level นั่นจะต้องพิจารณาจากค่าระดับความสำคัญ (Priority) ดังต่อไปนี้

 

1 Priority 1  หรือ  ระดับความสำคัญที่ 1 หมายถึง ผู้ที่พัฒนาเว็บไซต์ จะต้อง ปฏิบัติตามแนวทาง ซึ่งเป็นความต้องการพื้นฐานของคนพิการเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

2 Priority 2  หรือ  ระดับความสำคัญที่ 2 หมายถึง ผู้ที่พัฒนาเว็บไซต์ ควรจะ ปฏิบัติตามแนวทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ

3 Priority 3  หรือ  ระดับความสำคัญที่ 3 หมายถึง ผู้ที่พัฒนาเว็บไซต์ อาจจะ ปฏิบัติตามแนวทางก็ได้ ซึ่งหมายความว่า ถ้าปฏิบัติตาม คนพิการที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารก็สามารถทำได้ง่ายขึ้น

 

ดังนั้นในความหมายของระดับความสามารถในการเข้าถึง

 

1.  Level A  คือผ่านการตรวจสอบที่ Priority 1 ทั้งหมดสัญลักษณ์ที่ใช้คือ สัญลักษณ์ที่แสดงระดับความสามารถในการเข้าถึงในระดับ Level A 

2.  Level Double-A  หรือ  AA  คือผ่านการตรวจสอบที่ Priority 1 และ Priority 2 ทั้งหมด สัญลักษณ์ที่ใช้คือ สัญลักษณ์ที่แสดงระดับความสามารถในการเข้าถึงในระดับ Level Double-A 

3.  Level Triple-A  หรือ  AAA  คือผ่านการตรวจสอบที่ Priority 1, Priority 2 และ Priority 3 ทั้งหมด สัญลักษณ์ที่ใช้คือ  สัญลักษณ์ที่แสดงระดับความสามารถในการเข้าถึงในระดับ Level Triple-A

 

 

space
space


Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility      Guidelines 1.0

Last update : Wednesday, June 13, 2007
Navigator :  หน้าหลักกรมสรรพากร > Web Accessibility

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM-Marketing

คำสำคัญ (Tags)#เป็น website เพื่อบริการให้ทุกคนได้เข้าถึงข้อมูลโดยเท่าเที่ยมกัน

หมายเลขบันทึก: 120025, เขียน: 16 Aug 2007 @ 17:32 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)