research

กระบวนเรียนรู้และยกระดับองค์ความรู้งานวิจัย

โครงการในเขตภาคเหนือ ประเด็นที่ถูกนำมาศึกษาวิจัยมากที่สุด คือ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในระบบ ให้สอดคล้องกับปัญหาและวิถีชีวิตท้องถิ่น รองลงมาคือ การสร้างเครือข่ายการทำงานเพื่อเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาสังคมซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย นอกจากนี้ยังมีประเด็นการบูรณาการเอาเนื้อหาสาระต่าง ๆ มาประยุกต์เข้าด้วยกัน เช่น เรื่องสิ่งแวดล้อม กสิกรรมธรรมชาติ อาชีพท้องถิ่น และคุณธรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ

อ้างอิง จาก http://www.vijai.org

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน researchงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

คำสำคัญ (Tags)#gotoknow

หมายเลขบันทึก: 119554, เขียน: 14 Aug 2007 @ 15:40 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:54 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ขอให้เน้นกิจกรรมเด็ก ๆ น้องผู้หญิงเพราะเป็นกลุ่มเสียงในการถูกล่อลวงขายบริการทางการเพศได้ครับ