งานมหกรรมคุณภาพการเรียนการสอนสมุทรสาครสู่การปฏิบัติ

การปฏิรูปการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร     ได้กำหนดจัดงานมหกรรมคุณภาพการเรียนการสอน สมุทรสาครสู่การปฏิบัติ เพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาคนไทยให้มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม โดยได้ผนึกกำลังกับผู้บริหารทั้ง  5   องค์กรหลัก  ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ ที่จะสร้างเด็กเยาวชนให้มีรากฐานทางการศึกษาที่มั่นคง คิดเป็น วิเคราะห์เป็น มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักค้นคว้าหาความรู้ รู้จักแก้ปัญหา ซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาประเทศ และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารการศึกษา กรรมการสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ปกครอง   นักเรียน และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบถึงเจตนารมณ์การดำเนินงานของกระทรวงศึกษา  และแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติจริงตามวัตถุประสงค์  จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานมหกรรมคุณภาพการเรียนการสอน สมุทรสาครสู่การปฏิบัติ  ระหว่างวันที่  24 - 25  ส.ค.2550  ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย    อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธรรมาภิบาล

คำสำคัญ (Tags)#การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 119546, เขียน: 14 Aug 2007 @ 15:26 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:54 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เว็บบล็อคสวยมากครับ 

-ขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาชมบล็อกของเรา