ครูแต้วเมืองคอน
นาง มนัสชนก มีด้วง จันทิภักดิ์

การจัดการความรู้สู่ความพอเพียงบ้านบ้านบางแครงหมู่ที่ 4 ตำบลบางจาก


คิดว่าทุนความรู้ภูมิปัญญา ผู้รู้ ในชุมชนบ้านบางแครงสามารถดำเนินการทำกะปิได้

ันที่  17  กรกฎาคม  2550 
เวทีที่  2  ประชุมเสวนาชุมชน (การจัดการความรู้)  บ้านบางแครง หมู่ที่  4  ตำบลบางจาก  ณ  ศาลาอเนกประสงค์ตำบลบางจาก 

 

ผู้ใหญ่บ้าน เปิดประชุมโดย  การทบทวนกิจกรรมที่ได้คิดวางแผน และ เสนอ กันในครั้งที่  1  ว่าชุมชนบ้านบางแครงจะแปรรูปผลิตภัณฑ์ ์สัตว์น้ำ   จากทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นคือ  กุ้งกับปลาเพราะสมาชิกใน ชุมชนบ้านบางแครงก็ได้ดำเนินการอยู่แล้วบ้างส่วนซึ่งคิดว่า ทุนความรู้  ภูมิปัญญา  ผู้รู้  ในชุมชนบ้านบางแครงสามารถดำเนินการทำกะปิได้้ และ ได้ถามว่าหลังจากทีได้พบกันครั้งที่ 1จนถึงวันนี้ไม่ทราบสมาชิกได้ กลับไปทำการบ้านสิ่งที่ตกลงกันไว้อย่างไร  ทำอะไรคืบหน้าไปบ้างแล้ว และมีใครบ้าง  ให้ออกมา เล่าความคืบหน้าของการดำเนินการ


    คุณอารวย  ทิพย์มงคล  บอกว่าหลังจากที่ได้ลงมติในที่ประชุมครั้งที่  1  ของสมาชิกชุมชนบ้านบางแครงวันที่  3  กรกฎาคม  2550 ว่าจะทำ กะปิและสมาชิกจะลงหุ้นกันก่อนท่านจึงได้กลับมาระดมทุนจากสมาชิก ได้ส่วนหนึ่งและพอดีช่วงนั้นสมาชิกที่ออกเรือบอกว่าได้กุ้งสดสำหรับทำกะปิ จึงได้ใช้ทุนที่ได้จากการเก็บหุ้นและได้ทดลองจ่ายเงินของท่านเองไปส่วนหนึ่ง เพื่อกุ้งสดมาทำกะปิได้ประมาณ  300  กก. ๆละ  15 บาทเป็นเงิน ประมาณ  4,500  บาท  ได้เป็นกะปิประมาณ  258  กก.ซึ่งได้ดำเนินการ ไปแล้วและแจ้งเรื่องหุ้นว่า  ตอนนี้ยอดเก็บได้  จำนวน  50  หุ้น  ๆ  ละ  150  บาท รวมเป็นเงิน  7,500  บาท  ท่านบอกว่า  จะนำเงินส่วนที่ ี่เหลือจะ ไปเปิดบัญชีกลุ่มเมื่อได้จัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มเรียบร้อยแล้ว


 ผู้ใหญ่สุเมธ  บำรุงศิลป์เสนอแนะว่า  ให้สมาชิกกลุ่มที่เข้าร่วม ประชุมชนช่วยกัน เลือก/สรรหา ประธาน   เลขานุการฯ  เหรัญญิก  และคณะกรรมการ โดยให้ลงมติร่วมกันในวันนี้ให้เวลาสมาชิก ทุกคน ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  10  นาที  ผลปรากฎว่า
    1. คุณอารวย  ทิพย์มงคล   ประธานกลุ่ม
    2. คุณวรรณา  อามิตร        รองประธาน
    3. คุณพรทิพย์  รักขนาม    เลขานุการฯ
    4.  คุณยินดี  เรืองศรี           เหรัญญิก
5. คณะกรรมการ
 - คุณบรรทม  ชาอิสลาม
- คุณสมคิด  จันทร์ฉาย
-  คุณวิมล  ทองขาว
 - คุณอาจิณ  ช่อผูก
 - คุณสุนิตย์  แก้วกำเนิด
 - คุณอารี  ศรเกลี้ยง
 - คุณสมนึก  ขุนละเอียด
 - คุณศรศิลป์  มะลิวงศ์
6 ฝ่ายตรวจสอบ
- คุณประเสริฐ  มะลิวงศ์
- คุณวิมล  ทองขาว
- คุณนิคม  คำแป้น
7. ฝ่ายตลาด
- คุณณรงค์  เพชรเซ้ง
- คุณปราณี  มะลิวงศื
- คุณสาลี  ทองขาว
- คุณยินดี  เรืองแสง
- คุณสมคิด  จันทร์ฉาย


ผู้ใหญ่สุเมธ  บำรุงศิลป์  เพิ่มเติ่มว่าให้สมาชิกที่มาสมัครถือหุ้น ได้ถึง วันที่  4  สิงหาคม  2550 และด้วยมติของสมาชิกบอกว่าให้สมาชิก ถือ หุ้น  ได้คนละไม่เกิน  10  หุ้น


ดิฉัน  สรุปเพิ่มเติมว่า  กิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมคิด  ร่วมเสนอ แนะในวันนี้ นับว่าเป็นสิ่งที่ชุมชนบ้านบางแครงได้ช่วยกัน ขับเคลื่อน ชุมชนแล้วและยังอีกหลาย  ๆเรื่องที่ชุมชนจะต้องร่วมกันขับเคลื่อนแบบ นี้ี้อีกต่อไปเพื่อให้ชุมชนบ้านบางแครงก้าวไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน ในโอกาสต่อไปและดิฉัน ได้ฝากการบ้านให้กับสมาชิกไปดำเนินการ อีก หนึ่งกิจกรรมซึ่งคิดว่า เป็นเรื่องง่าย  ๆสามารถทำได้ทันทีคือ  ออมวันละ บาท ว่าให้ลองไปเริ่มทำดูแล้วค่อยมาเล่ากันพร้อม นำกระปุกมานับ กันในวันที่  7  สิงหาคม  2550  ต่อไปปิดการประชุม
    
    

หมายเลขบันทึก: 119448เขียนเมื่อ 14 สิงหาคม 2007 10:57 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 พฤษภาคม 2012 14:02 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (2)
ตามมาบอกว่าช่วยไปปลอบขวัญน้องเล็ก นักเรียนโรงเรียนคุณอำนวยเมืองคอน ที่นี่ นาทีชิวิต.... เกือบต้องตายข้างถนน
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี