บทเรียนและข้อคิด

บทเรียนและข้อคิด

1. เด็กคนที่เกิดมาจะอยู่ในสภาพที่บริสุทธิ์ด้านธรรมชาติแห่งความคิด (ฟิฏเราะฮฺ) และธรรมชาติอันบริสุทธิ์นี้จะชี้นำและปลุกจิตสำนึกให้อยู่เคียงคู่กับสัจธรรมและความดีงามเสมอ พร้อมทั้งปฏิเสธความอธรรมและสิ่งโสมม เช่นเดียวกับเด็กหนุ่มที่ธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของเขาได้ชักนำเขาสู่ความดีงามทันทีที่เขได้ยินสัจธรรมจากนักบวช และปฏิเสธความเลวทรามที่แสดงออกโดยนักมายากลผู้ปฏิเสธศรัทธา
2. ถือว่าไม่เป็นการผิดบาปที่เราจะพูดโกหกในยามที่จำเป็น เพื่อปกป้องตัวเองและหลีกเลี่ยงให้พ้นจากการล่อลวง หรือการถูกทำร้ายจากผู้ปฏิเสธศรัทธา หรือผู้ที่ไม่หวังดี
3. ด้วยธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของเด็กหนุ่ม ทำให้เขาสามารถเข้าใจและสัมผัสได้ถึงสัจธรรมที่มีอยู่ในคำสอนของนักบวช แต่เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์แก่มวลชน และจำนนต่อหลักฐานว่าความเชื่อที่เขามีอยู่นั้นเป็นสัจธรรมที่มาจากอัลลอฮฺอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องแสดงออกเพื่อให้ผู้คนได้ประจักษ์
4. การขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮฺ เพื่อให้พระองค์ทรงให้ได้ประจักษ์ถึงสัจธรรมและแนวทางที่ถูกต้อง และขอให้พระองค์ขจัดความลังเลใจด้วยการเปลี่ยนให้เป็นความเชื่อมั่นแทน ถือเป็นหน้าที่ที่มุอ์มินทุกคนจำเป็นต้องกระทำและหวนกลับสู่อัลลอฮฺและพึ่งพาพระองค์ตลอดเวลา เพื่อการแก้ไขปัญหาและชี้นำแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับตัวเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แหล่งรวมข้อมูลของเวปอิกเราะความเห็น (0)