เหนื่อยล้าได้อย่างไร

กิจกรรมบำบัดกลุ่มเมื่อวานถูกจัดขึ้นในรูปแบบ "ช่วยกันคิดและเรียนรู้ในการจัดการความล้าจากอัมพาตด้วยตนเอง" นับเป็นครั้งแรกที่นักกิจกรรมบำบัดไทยมีแนวทางส่งเสริมสุขภาพแบบ self-management seminar

 ภาพรวมในการเปิดกลุ่มครั้งแรก ถือว่าน้องๆนักกิจกรรมบำบัดสอบผ่าน แต่ควรฝึกซ้อมการเชื่อมโยงความคิดของผู้สัมมนากับวิธีการฝึกปฏิบัติตามโปรแกรมที่วางไว้ในหลักการของ "การจัดการตนเองเพื่อลดความเหนื่อยล้าจากอัมพาตและส่งผมต่อการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิต"

ประเด็นที่ผู้ป่วยอัมพาตสามท่านที่เข้าร่วมได้สะท้อนออกมา "ตอบ" คำถามที่ว่า "เหนื่อยล้าได้อย่างไร" ดังนี้

  • เหนื่อยล้าจากการออกกำลังกาย
  • เหนื่อยล้าจากการทำกิจวัตรประจำวัน
  • เหนื่อยล้าจากจิตใจที่อ่อนแรงเมื่ออยู่กับโรคอัมพาต
  • เหนื่อยล้าจากสิ่งแวดล้อมภายนอก

ผมในฐานะผู้เชี่ยวชาญเรื่องความล้า จากการทำวิจัยปริญญาเอก ได้แนะนำให้ "ใช้ความรู้สึก" แยกกับ "ใช้ความคิด" ว่า ตนเองมีความล้าจากการทำกิจกรรมหนึ่งได้อย่างไร และดูภาพผู้อื่นว่ามีความล้าอย่างไร มีการจัดการความรู้สึก หรือ ความคิดนั่นอย่างไรกัน

ประเด็นของผู้เข้าร่วมก็น่าสนใจ คือ ทุกคนเริ่มเข้าใจว่า จริงๆแล้วพวกเค้าคิดว่าตนเองรู้สึกเหนื่อยล้าทางร่างกายและจิตใจ และพยายามจัดการความรู้สึกนั่นด้วยการพักผ่อน การเดินเล่น การทานอาหารที่ดี การพูดคุยอย่างสนุกสนาน

ผมเสริมข้อมูลว่า ในระดับกลไลการเกิดความเหนื่อยล้าในการดำเนินชีวิต เริ่มจาก ความล้าทางความคิด พัฒนาสู่ความล้าทางร่างกาย จิตใจ สังคม หรือ หลายๆ รูปแบบพร้อมกัน ขึ้นอยู่กับบริบทของกิจกรรมการดำเนินชีวิตของแต่ละคน

เมื่อเราต้องการจัดการความเหนื่อยล้า ควรจัดการความคิดของตนเองก่อนจัดการการกระทำของตนเอง เช่น เมื่อคิดว่าตนเองจะล้าก็ให้กระทำในท่าทางที่ผ่อนคลาย หรือ เมื่อคิดว่าตนเองไม่ล้าก็ให้กระทำอย่างเต็มความสามารถ เป็นต้น

ปิดประเด็นความรู้จากกลุ่มทั้งการพูดคุยและฝึกปฏิบัติ ตามด้วยการนัดหมายว่าคราวหน้าต้องเรียนรู้เทคนิคต่างๆ เช่น การผ่อนคลาย การจัดการความเครียด การปรับกิจกรรมการดำเนินชีวิตด้านเวลาและลักษณะของกิจกรรม การใช้เวลาว่างอย่างมีความหมาย การพัฒนาทักษะทางจิตสังคม เพื่อนำมาฝึกใช้จัดการกับความล้าด้วยตนเองต่อไป ซึ่งจะมีการจัดโปรแกรมอีกห้าอาทิตย์ๆละหนึ่งครั้ง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดชีวิต

คำสำคัญ (Tags)#fatigue management#self-management seminar

หมายเลขบันทึก: 118652, เขียน: 10 Aug 2007 @ 13:36 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)